TNN online สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาล่าสุด! ชาวบ้าน 30,000 ครัวเรือน เดือดร้อนหนัก

TNN ONLINE

ภูมิภาค

สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาล่าสุด! ชาวบ้าน 30,000 ครัวเรือน เดือดร้อนหนัก

สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาล่าสุด! ชาวบ้าน 30,000 ครัวเรือน เดือดร้อนหนัก

เขื่อนพระราม 6 น้ำหน้าเขื่อน ท้ายเขื่อนต่างกันไม่ถึงเมตร ด้านผู้อำนวยการเขื่อนพระราม 6 เผยสถานการณ์จะเริ่มทรงตัวและลดลง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน กรมชลประทานมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,788 ลบ.ม./วินาที และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่ 1,000 ลบ.ม./วินาที เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่ 762 ลบ.ม./วินาที ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองธรรมชาติ นอกคันกั้นน้ำชลประทาน ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง รวมทั้งสิ้น 10 อำเภอ 130 ตำบล 683 หมู่บ้าน 31,030 ครัวเรือน สำหรับในพื้นที่อำเภอท่าเรือ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 9 ตำบล 54 หมู่บ้าน 695 ครัวเรือนอยุธยายังท่วมหนัก 30,000 ครัวเรือนเดือดร้อนภาพจากผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา

อยุธยายังท่วมหนัก 30,000 ครัวเรือนเดือดร้อนภาพจากผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังที่ เขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำท่วมในหลายอำเภอ พบว่าที่ เขื่อนพระราม 6 ตอนนี้ระดับน้ำหน้าเขื่อนและท้ายเขื่อนต่างกันประมาณ 1 เมตร ด้านทางเข้ามาการปิดป้าย ขออภัยในความไม่สะดวก มีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ตัวเขื่อนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงเร่งด่วน จึงของดการสัญจร และเข้าเยี่ยมชมเขื่อนพระราม 6ภาพจากผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา
ภายในเขื่อนพบเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องจักรขนาดใหญ่ รถแบคโฮ รถบรรทุก เร่งตักกำจัดวัชพืช เศษไม้ และสิ่งของที่ไหลมากับมามารวมกันด่านหน้าเขื่อนเพื่อการระบายน้ำได้สะดวก พบว่าท้ายเขื่อนบ้านเรือนพี่น้องประชาชน รวมถึงเทศบาลท่าเรือ ชุมชนริมน้ำต่างได้รับผลกระทบหนักน้ำท่วมสูง บางบ้านชั้นเดียวเห็นแต่หลังคาบ้าน ต้องมาพักอาศัยภายในโดมวัดสะตือ บ้างก็ไปอาศัยบ้านญาติ ที่ไม่ถูกน้ำท่วมอยุธยายังท่วมหนัก 30,000 ครัวเรือนเดือดร้อนภาพจากผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยาด้าน นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลปประทานที่ 10 รักษาราชการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ( เขื่อนพระราม 6 ) กล่าวว่า ตอนนี้เขื่อนพระราม 6 ระบายน้ำ อยู่ที่ 762 ลบ.ม./วินาที เท่ากับเมื่อวาน ส่วนเหนือเขื่อนขึ้นไปที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อวานตอนบ่าย มีการลดการระบายน้ำจาก 1,200 ลบ.ม./วินาที เหลือ1,000 ลบ.ม./วินาที น้ำจากการระบายในแม่น้ำป่าสักก็จะลดลงเรื่อยๆ มาถึงเขื่อนพระราม 6 ในช่วงเย็นของวันนี้ คาดว่าสถานการณ์น้ำจะอยู่ในเกณที่ลดลง หรือทรงตัวอยุธยายังท่วมหนัก 30,000 ครัวเรือนเดือดร้อนภาพจากผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยาซึ่งตอนนี้คาดว่าผลกระทบท้ายเขื่อนจะทรงตัว เพราะฝนก็ไม่ได้ตก แต่ว่าช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีน้ำเพิ่มขึ้นเพราะว่าฝนตก ด้านเหนือเขื่อนไหลลงแม่น้ำป่าสัก ตอนนี้เราก็ระบายออกหมดแล้ว สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรือ มีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลง เพราะว่าเขื่อนพระราม 6 ระบายน้ำบางส่วน จากแม่น้ำป่าสัก แยกเข้าคลองระพีพัฒน์ อยู่ที่ 180 ลบ.ม./วินาที คอยๆระบายไปในอำเภอภาชี อำเภอหนองแค จะไปลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ก็จะแยกซ้ายออกไปลงบางประกง อีกส่วนก็จะไปลงสู่ทะเลที่สมุทรปราการ


โดยเขื่อนพระราม 6 จะพิจารณา บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ก็คือ ระบายไปคลองระพีพัฒน์ ก็จะอยู่ในเกณฑ์ความจุของคลอง ไม่ให้ล้นคันคลองออกไป จะไหลผ่านอำเภอท่าเรือ อำเภอภาชี อำเภออุทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เรียนพี่น้องว่าบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในคลอง ไม่ให้ไหลออกล้นนอกคันออกไปอยุธยายังท่วมหนัก 30,000 ครัวเรือนเดือดร้อนภาพจากผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยาอยุธยายังท่วมหนัก 30,000 ครัวเรือนเดือดร้อนภาพจากผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา
อยุธยายังท่วมหนัก 30,000 ครัวเรือนเดือดร้อนภาพจากผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา

อยุธยายังท่วมหนัก 30,000 ครัวเรือนเดือดร้อนภาพจากผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยาข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง