TNN online (คลิป) อยุธยาน้ำท่วมกว่าครึ่งจังหวัด ชาวบ้านหมี่เริ่มป่วยน้ำกัดเท้า

TNN ONLINE

ภูมิภาค

(คลิป) อยุธยาน้ำท่วมกว่าครึ่งจังหวัด ชาวบ้านหมี่เริ่มป่วยน้ำกัดเท้า

(คลิป) อยุธยาน้ำท่วมกว่าครึ่งจังหวัด ชาวบ้านหมี่เริ่มป่วยน้ำกัดเท้า

อยุธยาน้ำท่วมกว่าครึ่งจังหวัด ชาวบ้านหมี่เริ่มป่วยน้ำกัดเท้า

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลายพื้นที่ริมน้ำได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยได้รับผลพวงจากแม่น้ำหลายสาย ทั้ง เจ้าพระยา ป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แต่ในเขตอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับผลกระทบ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง