TNN online สระบุรี แนวกั้นน้ำพัง "บ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด" ขนย้ายสิ่งของด่วน!

TNN ONLINE

ภูมิภาค

สระบุรี แนวกั้นน้ำพัง "บ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด" ขนย้ายสิ่งของด่วน!

สระบุรี แนวกั้นน้ำพัง บ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด ขนย้ายสิ่งของด่วน!

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี แจ้งเตือน "บ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด" รวมทั้งอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับคลองชัยนาท-ป่าสัก และคลองระพีพัฒน์ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

วันนี้ (1 ต.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ประกาศแจ้งเตือนประชาชนผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ด้วยมวลน้ำและระดับน้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก มีระดับสูงขึ้น ทำให้น้ำกัดเซาะแนวบริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23 R ที่แยกจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เกือกม้าโครงการชลประทานเริงรางคลอง 23 R ขาดพังทลายทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 5 ตำบลสร่างโศก ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร - 1 เมตร

ทั้งนี้ มวลน้ำดังกล่าวจะไหลลงตำบลตลาดน้อย ตำบลโคกใหญ่ และตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี อีกทั้งระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวกั้นน้ำพัง บ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด จ.สระบุรี ขนย้ายสิ่งของด่วน!

จังหวัดสระบุรี จึงขอให้อำเภอที่มีพื้นที่ติดกับคลองชัยนาท-ป่าสัก และคลองระพีพัฒน์ แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบการในคลองชัยนาท-ป่าสัก และคลองระพีพัฒน์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง แพร้านอาหาร เป็นต้น

รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งคลองชัยนาท ป่าสัก และคลองระพีพัฒน์ ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด คอยรับฟังข่าวสารทางราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและให้ระวังสัตว์มีพิษ และสัตว์เลื้อยคลานที่มากับน้ำข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง