TNN online (คลิป) ฤดูหนาวปีนี้มาช้า กทม.เย็นสุด 15 องศาเซลเซียส

TNN ONLINE

ภูมิภาค

(คลิป) ฤดูหนาวปีนี้มาช้า กทม.เย็นสุด 15 องศาเซลเซียส

(คลิป) ฤดูหนาวปีนี้มาช้า กทม.เย็นสุด 15 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาวปีนี้มาช้า กทม.เย็นสุด 15 องศาเซลเซียส

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่ประกาศการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2564-2565" โดยระบุว่า ฤดูหนาวปีนี้ คาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ 1 - 2 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565ช่วงเวลาอากาศหนาวเย็นที่สุด เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ถึงปลายเดือนมกราคม 2565 โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 15-16 องศา


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง