TNN online เช็กเส้นทาง! ทางหลวงถูกน้ำท่วม การจราจรผ่านไม่ได้34แห่ง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เช็กเส้นทาง! ทางหลวงถูกน้ำท่วม การจราจรผ่านไม่ได้34แห่ง

เช็กเส้นทาง! ทางหลวงถูกน้ำท่วม การจราจรผ่านไม่ได้34แห่ง

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัย การจราจรผ่านไม่ได้ 34 แห่ง พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (26ก.ย.64) กรมทางหลวง ขานรับข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ พร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์ประจำวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุด จำนวน 19 จังหวัด (49 สายทาง 101 แห่ง) โดยการจราจรผ่านไม่ได้ทั้งสิ้น 34 แห่ง ดังนี้

จ.ชัยภูมิ (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล. 2179 วัดปทุมชาติ – หนองจาน ช่วงกม.ที่ 12+300 – 21+600 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำสูง 10 - 30 ซม.

จ.นครราชสีมา (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล. 2217 ด่านขุนทด – หนองกราด ช่วงกม.ที่ 0+700 – 20+460 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำสูง 50 ซม.

- ทล. 2246 โคกสี – ตะโก ช่วงกม.ที่ 49+945 น้ำกัดเซาะบริเวณคอสะพาน ให้ใช้ ทล.202 หรือ ทล.2160 แทน

จ.สุโขทัย (การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง)

- ทล. 12 ตอน เมืองเก่า – สุโขทัย ช่วงกม.ที่ 168+178 – 171+270 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 40 ซม.

- ทล. 101 คลองโพธิ์ – ท่าช้าง ช่วง กม.ที่ 79+969 – 82+000 ระดับน้ำสูง 65 ซม.

- ทล. 125 แจกัน – บ้านสวน ช่วง กม.ที่ 14+450 – 19+400 ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 75 ซม.

- ทล. 1347 วัดโคก – สระบัว ช่วง กม.ที่ 0+000 – 5+284 (เป็นช่วงๆ) ด้านซ้ายทาง ระดับน้ำสูง 45 ซม.

หากเดินทางจากตากไปพิษณุโลกขอให้ใช้ทางเลี่ยง ทล. 12 แทน

- ทล. 1195 สุโขทัย – เตว็ดใน ช่วง กม.ที่ 0+000 – 1+900 ระดับน้ำสูง 60 ซม.

จ.ลพบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 10 แห่ง)

- ทล. 2243 บัวชุม – สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 0+340 สะพานทรุดตัว

- ทล. 2243 บัวชุม – สี่แยกบัวชุม ช่วง กม.ที่ 1+400 เส้นทางขาด ระดับน้ำสูง 40 ซม.

- ทล. 2247 จงโก – ลำสมพุง ช่วง กม.ที่ 1+500 – 2+800 ระดับน้ำสูง 40 ซม.

- ทล. 2260 ลำสนธิ – ซับลังกา ช่วง กม.ที่ 1+800 – 2+500 ระดับน้ำสูง 70 ซม.

- ทล. 205 ดงพลับ – ม่วงค่อม ช่วง กม.ที่ 22+200 – 24+600 ระดับน้ำสูง 70 ซม.

- ทล. 205 ดงพลับ – ม่วงค่อม ช่วง กม.ที่ 27+300 – 27+500 ระดับน้ำสูง 45 ซม.

- ทล. 205 ดงพลับ – ม่วงค่อม ช่วง กม.ที่ 32+000 – 32+600 ระดับน้ำสูง 45 ซม.

- ทล. 205 ดงพลับ – คลองห้วยไผ่ ช่วง กม.ที่ 53+300 – 53+500 ระดับน้ำสูง 60 ซม.

- ทล. 205 เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ช่วง กม.ที่ 82+900 (ทางลอดใต้สะพานแม่น้ำป่าสัก) ระดับน้ำสูง 60 ซม.

- ทล. 205 เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ช่วง กม.ที่ 100+400 – 104+900 ด้านซ้ายและขวาทาง ระดับน้ำสูง 20 –

70 ซม.

จ.กำแพงเพชร (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล. 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม.ที่ 432+030 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 120 ซม.

- ทล. 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม.ที่ 419+036 (จุดกลับรถคลองพะยอม) ระดับน้ำสูง 100 ซม.

- ทล. 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ช่วง กม.ที่ 431+701 (จุดกลับรถคลองสุวรรณ) ระดับน้ำสูง 120 ซม.

จ.อ่างทอง (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล. 32 นครหลวง – อ่างทอง จุดกลับรถใต้สะพานหลวงปู่ทวด ระดับน้ำสูง 40 - 50 ซม.

จ.เพชรบูรณ์ (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล. 21 คลองกระจัง – ศรีเทพ ช่วง กม.ที่ 99+000 – 102+500 ระดับน้ำสูง 40 - 60 ซม.

- ทล. 21 ศรีเทพ – ซับสมอทอด ช่วง กม.ที่ 112+700 – 116+000 ระดับน้ำสูง 100 ซม.

- ทล. 2275 แยกศรีเทพ – ซับบอน ช่วง กม.ที่ 44+000 – 48+500 ระดับน้ำสูง 100 ซม.

จ.สุพรรณบุรี (การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง)

- ทล.33 สุพรรณบุรี-นาคู ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 50 ซม.

- ทล.340 สาลี-สุพรรณ ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 60 – 65 ซม.

จ.นครสวรรค์ (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล. 11 ไตตาล – น้ำสาดเหนือ ช่วง กม.ที่ 71+600 – 72+000 ด้านซ้ายและขวาทาง ระดับน้ำสูง 40 - 50 ซม.

- ทล. 225 เกยชัย – ศรีมงคล ช่วง กม.ที่ 82+000 – 84+500 ระดับน้ำสูง 30 - 40 ซม.

- ทล. 3330 เกษตรชัย – สำโรงชัย ช่วง กม.ที่ 20+000 – 29+000 ระดับน้ำสูง 40 - 60 ซม.

จ.อุทัยธานี (การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

- ทล. 3456 หนองกระดี่ – คลองข่อย ช่วง กม.ที่ 3+604 สะพานโคกหม้อ ระดับน้ำสูง 20 - 30 ซม.

จ.ตาก (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

- ทล. 1090 ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง ช่วง กม.ที่ 148+750 – 148+900 ระดับน้ำสูง 40 ซม.

- ทล. 1090 ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง ช่วง กม.ที่ 163+100 – 163+175 ระดับน้ำสูง 120 ซม.

- ทล. 1167 แม่กลอง – เขตแดนไทย-พม่า ช่วง กม.ที่ 0+300 – 0+450 ระดับน้ำสูง 60 ซม.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1ข้อมูลจาก กรมทางหลวง

ภาพจาก กรมทางหลวงข่าวแนะนำ