TNN online ฝนถล่มตากระลอก 2 สะพานไม้ไผ่แหล่งท่องเที่ยวดังน้ำซัดขาด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ฝนถล่มตากระลอก 2 สะพานไม้ไผ่แหล่งท่องเที่ยวดังน้ำซัดขาด

ฝนถล่มตากระลอก 2 สะพานไม้ไผ่แหล่งท่องเที่ยวดังน้ำซัดขาด

ตากเจอฝนตกระลอก 2 น้ำท่วมอำเภอฝั่งตะวันออก สะพานไม้ไผ่ที่ข้ามแม่น้ำปิงแหล่งท่องเที่ยวดังถูกซัดจนขาด

วันนี้ ( 25 ก.ย. 64) ฝนที่ตกลงมาอีกระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดตาก สร้างความเสียหายให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆของ จ.ตาก โดยเฉพาะอำเภอด้านฝั่งตะวันออก เช่น อ.เมืองตาก อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก น้ำได้ท่วมทั้งในเมืองตาก โดยเฉพาะเส้นทางหลวง ถนนพหลโยธิน สาย จ.ตาก-จ.ลำปาง บริเวณหน้าโรงเรียนผดุงปัญญา น้ำได้ท่วมถนน และบ้านเรือนราษฎร ทำให้รถยนต์ไปมาไม่สะดวก เนื่องจากน้ำมีระดับสูง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากต้องใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำออกจากชุมชน ล่าสุด น้ำได้ซัดสะพานไม้ไผ่ที่ข้ามแม่น้ำปิง บริเวณกาดต้าตง อ.บ้านตาก ซึ่งเป็นศูนย์กลางย่านการค้าดั้งเดิมของเมืองตากเก่า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตากด้วย

ล่าสุด ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้นำอาหาร และสิ่งของใช้อุปโภค-บริโภคไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามชุมชนต่างๆเขต ของ อ.เมืองตาก

ฝนถล่มตากระลอก 2 สะพานไม้ไผ่แหล่งท่องเที่ยวดังน้ำซัดขาด


ฝนถล่มตากระลอก 2 สะพานไม้ไผ่แหล่งท่องเที่ยวดังน้ำซัดขาด


ฝนถล่มตากระลอก 2 สะพานไม้ไผ่แหล่งท่องเที่ยวดังน้ำซัดขาด


ข้อมูลจาก : TNN ภูมิภาค

ภาพจาก : TNN ภูมิภาค

ข่าวแนะนำ