TNN online เก็บกระเป๋ารอ! 1 ต.ค.นี้ได้เวลาพิชิต "ภูกระดึง" เช็กเลยมีมาตรการอะไรบ้าง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เก็บกระเป๋ารอ! 1 ต.ค.นี้ได้เวลาพิชิต "ภูกระดึง" เช็กเลยมีมาตรการอะไรบ้าง

เก็บกระเป๋ารอ! 1 ต.ค.นี้ได้เวลาพิชิต ภูกระดึง เช็กเลยมีมาตรการอะไรบ้าง

เลย เตรียมเปิด "ภูกระดึง" ต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ตุลาคมนี้ เช็กเลยมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อป้องกันโควิด-19

ภาพโดย TNN Online

วันนี้( 23 ก.ย.64) นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า ตามประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ให้ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564 นั้น

ล่าสุด อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขอแจ้งว่า บัดนี้มีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีความพิเศษในการเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรม ซึ่งต้องเดินเท้าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในระยะทางไกลและชันมาก ทำให้การเดินทางต้องใช้กำลังกายและการหายใจอย่างหนักหน่วง จึงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงต้องค้างแรมในพื้นที่เดียวกัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง (ยอดเขา) ทั้งเต็นท์และบ้านพัก

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เมื่อเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว

1.1 ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและขึ้นเขาเพื่อค้างแรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด ดังนี้

1.1.1 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.1.2 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม

1.1.3 ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม

1.1.4 ฉีดแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2)

1.1.5 วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.1.6 ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. (3 วัน)

1.2 นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

1.3. นักท่องเที่ยวที่เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า 15 วัน ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึงกำหนด และลงทะเบียนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด

1.4 จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ (ในช่วงที่ยังคงมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดขีดความสามารถที่รองรับได้ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง จำนวน 1,000 คน/วัน หากนักท่องเที่ยวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ต้องรอให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ได้

1.5 การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สำหรับร้านค้าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ต้องไม่มีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า 5 คน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ

1.6 การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณด่านตรวจ อาคารต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ ห้องน้ำ-ห้องสุขา บ้านพักนักท่องเที่ยว ร้านค้า และบริเวณพื้นที่สัมผัสสูงทุกจุดบริการ รวมถึงการคัดแยกถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ

1.7. ในระหว่างท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

2. มาตรการสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

2.1 ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 70 ( 2 เข็ม จำนวน 139 คน 1 เข็ม จำนวน 26 คน )

2.2 เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

2.3 สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2.4 ล้างมือเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ

2.5 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน

2.6 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณด่านตรวจ อาคารต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ ห้องน้ำ-ห้องสุขา บ้านพักนักท่องเที่ยว ร้านค้า และบริเวณพื้นที่สัมผัสสูงทุกจุดบริการ รวมถึงการคัดแยกถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ

3. มาตรการสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและลูกหาบ

3.1 ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 70 ( ร้านค้ารวมลูกจ้าง 2 เข็ม จำนวน 159 คน ลูกหาบ 2 เข็ม จำนวน 77 คน)

3.2 เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

3.3 สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.3.1 ร้านค้า สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ

3.3.2 ลูกหาบ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าใกล้ หรือรวมกลุ่มกับบุคคลอื่น

3.4 ล้างมือเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ

3.5 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติ

3.6 ดูแลความสะอาดร้านค้าอย่างสม่ำเสมอเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีความเสี่ยง

3.7 ลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด และลงทะเบียนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

ทั้งนี้ มาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว


ข่าวแนะนำ