TNN online เลยฝนตกหนัก! น้ำป่าขุนภูซาง หลากท่วมอำเภอปากชม

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เลยฝนตกหนัก! น้ำป่าขุนภูซาง หลากท่วมอำเภอปากชม

เลยฝนตกหนัก! น้ำป่าขุนภูซาง หลากท่วมอำเภอปากชม

เลยได้รับผลกระทบ พายุโกนเซิน ฝนตกหนัก น้ำป่าขุนภูซาง หลากท่วมอำเภอปากชม
วันที่ 14 กันยายน 2564 อิทธิพลจากพายุโซนร้อนโกนเซิน (Conson)ร่วมกับความกดอากาศต่ำ พาดผ่านในพื้นที่ ทำให้ฝนตกทั่วจังหวัดเลย และฝนตกหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ที่บ้านโพนทอง ม.3 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย มีฝนตกหนักมาก น้ำป่าเอ่อไหลผ่าน ท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร


เลยฝนตกหนัก! น้ำป่าขุนภูซาง หลากท่วมอำเภอปากชม


นายจำนง ทองปั้น ผู้ใหญ่หมู่ 3 กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งสำเร็จพื้นที่ความเสียหายในเบื้องต้นทราบว่า มีบ้านเรือนที่ถูกน้ำทำความเสียหายและสาธารณูปโภคในหมู่บ้านนั้นถูกน้ำกัดเซาะ กำลังเร่งสำรวจ สำหรับน้ำป่านี้มาจากขุนภูซาง เขตรอยต่อจังหวัดอุดรธานี จากนั้นไหลลงน้ำห้วยหงาว และไหลผ่านหมู่บ้าน


เลยฝนตกหนัก! น้ำป่าขุนภูซาง หลากท่วมอำเภอปากชม


ขณะที่มีรายงานจากห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (สวพ.)กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งสถานการณ์น้ำฝนวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 03.33 น. เตือนภัยเฝ้าระวัง (สีเขียว) ด้วยปริมาณน้ำฝนบ้านสงเปือย ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 83.5 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม 15 นาที 0.0 มิลลิเมตร


เลยฝนตกหนัก! น้ำป่าขุนภูซาง หลากท่วมอำเภอปากชม


เลยฝนตกหนัก! น้ำป่าขุนภูซาง หลากท่วมอำเภอปากชม


หลังจากได้รับแจ้งว่ามีน้ำป่าไหลหลาก อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยเลย จุด สภ.เชียงกลม เข้าพื้นที่ เร่งประสานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการชาวบ้านต้องขนของขึ้นที่สูงน้ำในแม่น้ำหงาวไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่ง สะพานในหมู่บ้านสัญจรไปมาไม่ได้ ท่วมตลาด ท่วมร้านค้าชุมชนเล็กน้อยในหมู่บ้าน


เลยฝนตกหนัก! น้ำป่าขุนภูซาง หลากท่วมอำเภอปากชม

ข่าวแนะนำ