TNN online เร่งช่วยน้ำท่วมทับคล้อ-เตือนภัย 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เร่งช่วยน้ำท่วมทับคล้อ-เตือนภัย 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยง

เร่งช่วยน้ำท่วมทับคล้อ-เตือนภัย 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทหารและฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น นำอาหาร และถุงยังชีพให้การช่วยเหลือแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลทับคล้อ

วันที่ 14 กันยายน 2564 จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลทะลักเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยสถานการณ์ขณะนี้ยังมีมวลน้ำป่าไหลบ่าลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชุมชนสวนโพธิ์ ชุมชนลับแล ชุมชนตลาดใต้ และชุมชนศาลเจ้า กว่า 200 หลังคาเรือนยังมีน้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตรถึง 1 เมตร


ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ร่วมกับนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นำถุงยังชีพ อาหารปรุงสุก น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการครองชีพ ขึ้นรถบรรทุกทหาร รวมทั้งเดินเท้าลุยน้ำไปมอบให้การช่วยเหลือให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชในเบื้องต้น


อย่างไรก็ตามหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าภายใน 2-3 วันนี้ระดับน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลทับคล้อ จะค่อยๆลกลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว


ขณะเดียวกันจังหวัดพิจิตร ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ใกล้ทางน้ำไหล ติดเทือกเขาเพชรบูรณ์ ประกอบไปด้วย อำเภอสากเหล็ก วังทรายพูน ทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ ให้คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเฝ้าฟังการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด


เร่งช่วยน้ำท่วมทับคล้อ-เตือนภัย 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยง


เร่งช่วยน้ำท่วมทับคล้อ-เตือนภัย 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยง


เร่งช่วยน้ำท่วมทับคล้อ-เตือนภัย 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยง


เร่งช่วยน้ำท่วมทับคล้อ-เตือนภัย 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยง


เร่งช่วยน้ำท่วมทับคล้อ-เตือนภัย 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยง


เร่งช่วยน้ำท่วมทับคล้อ-เตือนภัย 4 อำเภอพื้นที่เสี่ยง


ข่าวแนะนำ