ตำรวจเลย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น-ส่งสาธารณสุขช่วยโควิด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ตำรวจเลย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น-ส่งสาธารณสุขช่วยโควิด

ตำรวจเลย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น-ส่งสาธารณสุขช่วยโควิด

ตำรวจเลย ใช้แปลงศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น เตรียมส่งสาธารณสุข ช่วยโควิด 19
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่แปลงศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคก หนอง นา ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไร่ผีตาโขนเนรมิต ตำรวจภูธรจังหวัดเลย พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นประธานทำกิจกรรมโครงการตำรวจเลยสามัคคีปลูกฟ้าทะลายโจร โดยมีเป้าหมาย 100,000 ต้น ทุก สภ.ในจังหวัดเลย โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคก หนอง นา ตำรวจเลยทั้ง 22 แห่ง เมื่อต้นฟ้าทะลายโจร โตใหญ่ จนเก็บเกี่ยวได้ จะทำการเก็บผลผลิตฟ้าทะลายโจรส่งมอบให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19


ตำรวจเลย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น-ส่งสาธารณสุขช่วยโควิด


ตำรวจเลย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น-ส่งสาธารณสุขช่วยโควิด

ซึ่งต้นพันธุ์ชาวบ้านในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นำโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โฮมเหือง ได้จัดทำผ้าป่าต้นกล้าฟ้าทะลายโจรรวบรวมแล้วนำส่งมอบให้ตำรวจภูธรจังหวัดเลย นำไปปลูกแบบไร้สารเคมี เพื่อเก็บผลผลิตนำส่งมอบให้กับ สสจ.เลย ใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อส่งต่อให้ทีมแพทย์ใน รพ. และแพทย์ รพ.สนามใช้รักษาพี่น้องชาวเลยที่ป่วยโควิด เป็นพลังสามัคคีตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง


ตำรวจเลย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น-ส่งสาธารณสุขช่วยโควิด

โดยวันนี้เริ่มปลูกรุ่นที่ 1 จำนวน 22 แปลงๆ ละ 1,000 ต้น จำนวนรวม 22,000 ต้น ในเช้าวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และมีแผนส่งมอบครั้งที่ 1 ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 64


ตำรวจเลย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้น-ส่งสาธารณสุขช่วยโควิด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง