เตือน! เขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ปล่อยน้ำ สั่งเชียงคานพร้อมรับมือน้ำท่วม

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เตือน! เขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ปล่อยน้ำ สั่งเชียงคานพร้อมรับมือน้ำท่วม

เตือน! เขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ปล่อยน้ำ สั่งเชียงคานพร้อมรับมือน้ำท่วม

เลยสั่งเตรียมพร้อมรับมือ น้ำเอ๋อ น้ำล้น เชียงคาน หลัง สปป ลาวปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไซยะบุรี ส่งผลน้ำโขงเพิ่มระดับสูง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่อำเภอได้รับรายงานจากสถานีอุทกวิทยา ที่ 3 เชียงคาน ว่าตอนนี้ ทางเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ได้มีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน สืบเนื่องจากปริมาณน้ำมีความจุเกินปริมาณที่ต้องเก็บกักไว้ และอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขงนั้น โดยอำเภอได้ติดตามสถานการณ์และเมื่อเวลา 23.00 น.( 24 ก.ค.64)พบว่ามีปริมาณน้ำอยู่ที่ 9.75 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7 เมตร ซึ่งพบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 8 เซนติเมตร/ชั่วโมงเตือน! เขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว ปล่อยน้ำ สั่งเชียงคานพร้อมรับมือน้ำท่วมเตือน! เขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว ปล่อยน้ำ สั่งเชียงคานพร้อมรับมือน้ำท่วม


จากสถานการณ์ดังกล่าวน่าเชื่อว่าทางเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ยังคงเก็บกักน้ำไว้ และปล่อยมาในปริมาณไม่มาก ซึ่งยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด แต่เตรียมให้ ชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ริมโขง และแม่น้ำสาขานั้นเตรียมความพร้อม หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร อำเภอจะรายงานให้ทราบโดยเร่งด่วน


ด้านนายอดุล ผลคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้อย อำเภอเชียงคานกล่าวว่า สำหรับ บริเวณแก่งคุดคู้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย ระดับน้ำนั้นสูง ร้านค้าที่อยู่ริมโขงต้องหนี ขึ้นมาเพราะน้ำได้เข้าท่วมไปหมดแล้ว และเตรียมรับมือหากมีน้ำเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น


เตือน! เขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว ปล่อยน้ำ สั่งเชียงคานพร้อมรับมือน้ำท่วม


เตือน! เขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว ปล่อยน้ำ สั่งเชียงคานพร้อมรับมือน้ำท่วม

ข่าวแนะนำ