ความหวังชาวนา! เร่งเตรียมแปลง หว่านข้าว ปักดำวันพืชมงคล

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ความหวังชาวนา! เร่งเตรียมแปลง หว่านข้าว ปักดำวันพืชมงคล

ความหวังชาวนา! เร่งเตรียมแปลง หว่านข้าว ปักดำวันพืชมงคล

ชาวนาอุทัยธานีหลายพื้นที่ เร่งเตรียมแปลงนา เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปักดำต้นกล้า ในวันพืชมงคลที่จะถึงในจันทร์ที่ 10 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่จังหวัดอุทัยธานี ในช่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูกาลทำนาปี ชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีในหลายพื้นที่ต่างนำรถไถนาออกมาไถนา เพื่อเตรียมแปลงนาปลูกข้าวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเตรียมที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปักดำกล้าข้าว ให้ทันในวันพืชมงคล ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม โดยเชื่อว่าในวันพืชมงคลจะเป็นวันดีมีความเป็นสิริมงคล หากทำการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรก็จะเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี และถือเป็นวันเริ่มต้นการทำนาปีในรอบแรก เพราะวันพืชมงคล หรือวันแรกนาขวัญ มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทย ที่เป็นสังคมเกษตรกรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ซึ่งชาวนาในหลายพื้นที่พื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี อย่างที่เห็นในภาพเป็นพื้นที่อำเภอหนองฉาง ส่วนใหญ่จะลงมือเพาะปลูกข้าวพร้อมกันในช่วงวันสำคัญวันพืชมงคล ถึงแม้ว่าบางพื้นที่ บางหมู่บ้าน ที่ไม่มีน้ำขังในแปลงนาก็จะนำรถไถทั้งรถไถใหญ่ และรถไถเดินตามมาไถดินเตรียมแปลงนาไว้หว่านแห้ง และอีกหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านมีน้ำขังก็เร่งไถเตรียมพื้นที่ไว้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบหว่านตมเช่นกัน

ทั้งนี้ ชาวนามีความเชื่อว่าวันหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในวันพืชมงคลที่จะถึงนี้ จะเป็นวันดี มีความเป็นสิริมงคล หากทำการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรก็จะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี ตามความเชื่อที่สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ


ความหวังชาวนา! เร่งเตรียมแปลง หว่านข้าว ปักดำวันพืชมงคล


ความหวังชาวนา! เร่งเตรียมแปลง หว่านข้าว ปักดำวันพืชมงคล


ความหวังชาวนา! เร่งเตรียมแปลง หว่านข้าว ปักดำวันพืชมงคล


ความหวังชาวนา! เร่งเตรียมแปลง หว่านข้าว ปักดำวันพืชมงคล


ความหวังชาวนา! เร่งเตรียมแปลง หว่านข้าว ปักดำวันพืชมงคล


ความหวังชาวนา! เร่งเตรียมแปลง หว่านข้าว ปักดำวันพืชมงคล

ข่าวแนะนำ