จ.สุพรรณบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้เพิ่มอีก 11 คน

TNN ONLINE

ภูมิภาค

จ.สุพรรณบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้เพิ่มอีก 11 คน

จ.สุพรรณบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้เพิ่มอีก 11 คน

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มอีก 11 คน รวมยอดผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ จำนวน 109 คน

12 เม.ย. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำวันที่ 12 เม.ย.2564 เพิ่มอีก 11 คน รวมยอดผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ ที่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนจำนวน 109 คน จากการตรวจค้นหาทั้งหมด 15,558 คน


รวมทั้งยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้ ติดเชื้อครบทุกอำเภอแล้ว โดยอำเภอล่าสุดคือ อ.ดอนเจดีย์ ติดเชื้อ 2 คน ส่วนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีติดเชื้อ 5 คนเป็นลักษณะติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน โดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อสะสม 68 คน สำหรับ อ.บางปลาม้าติดเชื้อ 2 คน อ.สองพี่น้อง และ อ.สามชุก อำเภอละ 1 คน รักษาอยู่ 70 คน รักษาหายแล้ว 39 คน
จ.สุพรรณบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้เพิ่มอีก 11 คน

ข่าวแนะนำ