ยางโอตานิ คุ้มค่า คุ้มราคา การันตีจากผู้ใช้จริง (คลิป)

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ยางโอตานิ คุ้มค่า คุ้มราคา การันตีจากผู้ใช้จริง (คลิป)

ยางโอตานิ คุ้มค่า คุ้มราคา การันตีจากผู้ใช้จริง (คลิป)

ยางโอตานิ คุ้มค่า คุ้มราคา การันตีจากผู้ใช้จริง

การผลิตยางรถยนต์ นอกจากจะเป็นการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตแล้ว โอตานิยังมีเป้าหมายในการผลิตยางที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการคนไทยในราคาที่คุ้มค่า สะท้อนจากเสียงตอบรับของผู้ใช้งานจริงตลอด 4 ปี ที่ผ่านมาติดตามจากรายงาน

#ยางคนไทยสู่100ประเทศทั่วโลก #มั่นใจใช้ยางโอตานิ #OTANI


ข่าวแนะนำ