ป่วยฝุ่นพิษพุ่ง! "เชียงใหม่" เฉียดหมื่นคน (คลิป)

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ป่วยฝุ่นพิษพุ่ง! "เชียงใหม่" เฉียดหมื่นคน (คลิป)

ป่วยฝุ่นพิษพุ่ง! เชียงใหม่ เฉียดหมื่นคน (คลิป)

ป่วยฝุ่นพิษพุ่ง! "เชียงใหม่" เฉียดหมื่นคน