ฝุ่น PM2.5 "เชียงใหม่" พุ่งสูงติดอันดับ 1 ของโลก อากาศแย่ 4 วันติด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ฝุ่น PM2.5 "เชียงใหม่" พุ่งสูงติดอันดับ 1 ของโลก อากาศแย่ 4 วันติด

ฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ พุ่งสูงติดอันดับ 1 ของโลก อากาศแย่ 4 วันติด

ชาวเชียงใหม่สำลักควัน ดัชนีคุณภาพอากาศย่ำแย่ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูงติดอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 พบจุดฮอตสปอตใน 17 จังหวัดภาคเหนือ สูงกว่า 926 จุด

วันนี้ (9 มี.ค.64) สถานการณ์มลพิษจากหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่วันที่ 4 แล้วที่คุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ช่วงเช้าวันนี้สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ ยังถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีเทาหนาทึบจนมองไม่เห็นดอยสุเทพ ภูเขาที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด ถือเป็นดัชนีชี้วัดทางสายตาที่เห็นได้ชัดเจนว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่ เช่นเดียวกับที่จุดชมวิวดอยสุเทพที่มองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองเชียงใหม่ได้เลื่อนลาง เพราะมีหมอกควันพิษปกคลุม

เชียงใหม่ ฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงติดอันดับ 1 ของโลก อากาศแย่ 4 วันติด

โดยเมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้แอปพลิเชั่น AirVisual ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพอากาศ หรือ AQI ใน 50 เมืองสำคัญทั่วโลก พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก AQI สูงกว่า 199

ส่วนแอปพลิเคชั่น AirCMI ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นตรวจวัดค่า PM2.5 พบว่าช่วงเช้าวันนี้ ค่า PM2.5 ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่สูงถึง 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่ามีผลกระต่อสุขภาพมาก
เชียงใหม่ ฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงติดอันดับ 1 ของโลก อากาศแย่ 4 วันติด

ปัจจัยที่ทำให้มลพิษหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือยังทวีความรุนแรง เนื่องจากยังมีการลักลอบเผาในเขตป่าอย่างต่อเนื่อง โดยกองบัญชการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานข้อมูลจุดความร้อน หรือ ฮอตสปอต ที่ตรวจพบโดยดาวเทียมระบบ VIRS ในห้วงเวลา 02.22 น.ของวันที่ 9 มีนาคม พบจุดความร้อนสูงกว่า 926 จุด จากวานนี้ที่มีจำนวนเพียง 609 จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน 617 จุด รองลงมา คือ เชียงใหม่ 211 จุด และ ตาก จำนวน 108 จุด ส่วนพื้นที่ที่ตรวจพบจุดความร้อนมากที่สุด คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 617 จุด และป่าสงวนฯ จำนวน 283 จุด

แม้จังหวัดเชียงใหม่จะตรวจพบจุดความร้อนเพียง 211 จุด แต่เนื่องจากพื้นที่รอบข้างยังมีการเผาที่รุนแรง ประกอบกับสภาพอากาศมีลมตะวันตกเฉียงเหนือ พัดพาเอามลพิษหมอกควันจากการเผาลอยในพื้นที่ตังเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นแอ่งกะทะ และยังมีลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้ามาสมทบ จึงทำให้อากาศหมุนวนในพื้นที่แอ่งกะทะ และในช่งเช้าที่สภาพอากาศยังหนาวเย็น มลพิษหมอกควันจึงถูกกดลงต่ำ