เชียงใหม่ติดอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงของโลก

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เชียงใหม่ติดอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงของโลก

เชียงใหม่ติดอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงของโลก

รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโลกแบบเรียลไทม์ เมื่อเวลา 8.00 น.พบว่า เชียงใหม่ ติดลำดับที่ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง

8 มีนาคม 2564 www.iqair.com รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโลกแบบเรียลไทม์ เมื่อเวลา 8.00 น.พบว่า เชียงใหม่ ติดลำดับที่ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง โดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 220US AQI ขณะที่กรุงเทพฯอยู่ในลำดับที่ 29 ค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 95 US AQI


เชียงใหม่ติดอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงของโลก