TNN online เชียงใหม่ติดอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงของโลก

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เชียงใหม่ติดอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงของโลก

เชียงใหม่ติดอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงของโลก

รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโลกแบบเรียลไทม์ เมื่อเวลา 8.00 น.พบว่า เชียงใหม่ ติดลำดับที่ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง

8 มีนาคม 2564   www.iqair.com  รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโลกแบบเรียลไทม์ เมื่อเวลา 8.00 น.พบว่า เชียงใหม่ ติดลำดับที่ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง  โดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 220US AQI ขณะที่กรุงเทพฯอยู่ในลำดับที่ 29 ค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 95 US AQI  


เชียงใหม่ติดอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงของโลก


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง