ฝุ่นควันเชียงใหม่พุ่ง ดัชนีคุณภาพอากาศรั้งอันดับ 2 ของโลก

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ฝุ่นควันเชียงใหม่พุ่ง ดัชนีคุณภาพอากาศรั้งอันดับ 2 ของโลก

ฝุ่นควันเชียงใหม่พุ่ง ดัชนีคุณภาพอากาศรั้งอันดับ 2 ของโลก

ฝุ่นควันเชียงใหม่พุ่งเกินค่ามาตรฐาน ดัชนีคุณภาพอากาศ สูงเกือบ 200 รั้งอันดับ 2 ของโลก

วันนี้ (7มี.ค.64) สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงช้าวันนี้ ปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีเทา ท้องฟ้าไม่สดใส โดยข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น AirVisual รายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI สูงกว่า 200 สูงเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเดลี ประเทศอินเดีย

ขณะที่แอปพลิเคชั่น AirCMI พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในตัวเมืองเชียงใหม่ สูงกว่า 90 ไมรโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์


ส่วนอำเภอที่มีค่า PM 2.5 สูงที่สุด คือ อำเภอไชยปราการ สูงกว่า 350 ไมโครกรัม รองลงมาคืออำเภอหางดง 283 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอำเภอเวียงแหง 231 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ด้านกองบัญชการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานข้อมูลจุด hotspot ที่ตรวจพบโดยดาวเทียมระบบ VIRS ในห้วงเวลา 01.17 น. - 03.03 น.ของวันที่ 7 มีนาคม พบจุดฮอตสปอร์ตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 104 จุด โดยพบมากที่สุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 61 จุด พื้นที่ป่าสงวน 41 จุด และพื้นที่เขต สปก. 2 จุด

ฝุ่นควันเชียงใหม่พุ่ง ดัชนีคุณภาพอากาศรั้งอันดับ 2 ของโลก


ส่วนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดฮอตสปอร์ตมากที่สุดที่กว่า 798 จุด มากที่สุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 261 จุด รองลงมาคือ จังหวัดลำปาง 165 จุด และจังหวัด

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำเตือนประชาชน หลังสภาพอากาศในเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ หลายพื้นที่มีค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน จึงขอความร่วมมือประชาชนให้งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยปัจจุบันที่ทำให้ค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน เนื่องจากไม่มีกระแสลมพัดผ่าน ทำให้เกิดการกักตัวของฝุ่น โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่มีความกดอากาศสูง อุณภูมิยังหนาวเย็น โดยช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 - 20 องศาเซลเซียส