วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

พุทธศาสนิกชนทั่วไทย พร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันมาฆบูชา แน่นวัด ท่ามกลางการคุมเข้มไวรัสโควิด-19

วันนี้( 26 ก.พ.64) ที่บริเวณวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.ตราด ประชาชนพาครอบครัวนำข้าว อาหาร ขนมหวาน ผลไม้ ทำบุญตักบาตรกันแน่นวัด เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวัดหยุด ทั้งนี้ทางจังหวัดตราดได้ประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวจากโควิด 19 อีกด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางจังหวัดตราดได้ประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว ก็ยังมีการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาทำบุญจะต้องมีการสแกนวัดไข้ก่อนขึ้นศาลาทุกคน


วันมาฆบูชา หรือ วันคล้ายวันที่ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ ต่อหน้าพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับวัดต่าง ๆ จัดกิจกรรมในทุกวัดในพื้นที่จังหวัดตราด

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด


ขณะที่จังหวัดอุทัยธานี ที่วัดประดู่ยืน หมูที่ 2 ตำบลประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พุทธศาสนิกชนแห่เดินทางมาทำบุญใส่บาตรถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างเนืองแน่น พร้อมทั้งได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า


โดยพุทธศาสนิกชนยังได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากร่วมกันทำบุญตักบาตร และร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันแล้ว พระครูอุทัยวิริยะสุนทร เจ้าอาวาสวัดประดู่ยืน เจ้าคณะอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถของวัด 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆะบูชา ซึ่งทางวัดได้เปิดอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนได้มาเวียนได้ตลอดทั้งวัน เพื่อลดความแออัดที่จะพร้อมกันเป็นจำนวนมากและเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าวัดทุกคนอีกด้วย

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด


ที่วัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก ตั้งแต่เช้ามีประชาชนได้พาครอบครัวนำข้าวก อาหารคาวหวาน มาถวายพระภิกษุสงฆ์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา โดย พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เปิดเผยว่า ในวันนี้ มีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญมากกว่าวันพระปกติ ซึ่งในวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โอวาทปาติโมกข์ ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนทั่วไทยทำบุญแน่นวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง