ระนอง จัดตลาดค้าชายแดนไทย-เมียนมา หลังเดือดร้อนจาก โควิด-19

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ระนอง จัดตลาดค้าชายแดนไทย-เมียนมา หลังเดือดร้อนจาก โควิด-19

ระนอง จัดตลาดค้าชายแดนไทย-เมียนมา หลังเดือดร้อนจาก โควิด-19

ระนอง ทร.จัดตลาดค้าชายแดนไทย-เมียนมา หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงคุมเข้มมาตรการคัดกรอง

28 กันยายน 2563 นาวาเอกภริศวร์ วงษ์เพ็นศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานชายแดนประไทย-เมียนมา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ยังคงมีการแพร่กระจายเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้พี่น้องประชาชนทั้ง 2 ประเทศได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นบ้านพี่น้องเมืองน้อง มีการค้าในหลายระดับในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ตามปกติจะไปมาหาสู่กันซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้มีการปิดด่านถาวร และช่องทางธรรมชาติทั้ง 2 ประเทศ แต่ยังคงให้มีการอนุญาตให้เรือสินค้าเข้าออกนำสินค้าหลักด้วยเรื่องนี้ ทางกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 3 ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มแม่ค้าพ่อขนาดเล็กที่ต้องค้าขายในชีวิตประจำวันทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่อยู่ในไทย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมายอดขายลดลงไปมาก ทางทัพเรือภาคที่ 3 จึงได้จัดให้มีตลาดการค้าชายแดน-ไทยเมียนมาขึ้นที่ระนอง เพื่อให้พี่น้องระชาชนที่ค้าขายขนาดเล็กได้นำสินค้ามามาขาย โดยมีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในจังหวัดระนอง เข้ามาจับจ่ายซื้อสินตามที่ตนเองเคยใช้ในชีวิตประจำวันนาคาถูก ซึ่งจากการถามบรรดาผู้ขายทราบว่ามียอดขายเพิ่มถึง 70 เปอร์เซ็น มากกว่าที่ขายตามปกติ แม้ว่าการจัดงานจะมีเพียงช่วงสั้น แต่ก็ช่วยเหลือประชาชนทั้ง 2 ประเทศให้มีรายได้ในช่วงวิด 19 แพร่ระบาด
ในส่วนเรื่องความมั่นคงที่ทางทัพเรือภาคที่ 3 รับผิดชอบ มีการกระจายงานออกไปยังหลายหน่วยงานในความดูแลของทัพเรือภาคที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนในคลอง ลาดตระเวนในทะเลอันดามัน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงออกลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมงและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆตลอดเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง สิ่งของผิดฏหมาย ยาเสพติด ที่เน้นหนักตอนนี้คือเรื่องการตรวจเรือสินค้า เรือประมง ที่มาจากหลายจังหวัดจากประเทศเมียนมา ต้องมีกาตรวจอย่างเข้มค้น ทั้งในเรื่องลูกเรือ การนับจำนวนลูกเรือ การห้ามลูกเรือขึ้นฝั่ง เพราะลูกเรือชาวเมียนมาท่มากับเรือสินค้าไม่ได้ผ่านการตรวจเชื้อ จึงไม่สามารถขึ้นฝั่งได้ ซึ่งทางผู้ประกอบการชาวไทย ชาวเมียนมา รวมถึงภาครัฐของประเทศเมียนมาก็ให้ความร่วมมือกับทางการไทยอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE