ผู้โดยสารจำนวน 777 คนจากตปท.ถึงไทย พบมีไข้สูง 1 คน

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ผู้โดยสารจำนวน 777 คนจากตปท.ถึงไทย พบมีไข้สูง 1 คน

ผู้โดยสารจำนวน 777 คนจากตปท.ถึงไทย พบมีไข้สูง 1 คน

ผู้โดยสารจำนวน 777 คนจากต่างประเทศ เดินทางถึงไทยพบมีไข้สูง 1 คน ส่งกักตัวตามมาตรการของรัฐ

วันนี้( 30 ส.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.30 น.ที่ผ่านมา พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศฮ่องกง

โดยมีผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 4 เที่ยวบินจาก ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง

เที่ยวบินแรก จากประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยวบินที่ BR 76 เครื่องลงเวลา 10.49 น. ผู้โดยสารจำนวน 288 คนเป็นคนไทย จำนวน 143 คน ชาวต่างชาติจำนวน 145 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วันตามมาตรการของรัฐ จำนวน 143 คน


เที่ยวบินที่ 2 จาก ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 730 เครื่องลงเวลา 11.47 น. ผู้โดยสารจำนวน 120 คนเป็นคนไทยจำนวน 78 คนชาวต่างชาติ จำนวน 42 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัวทางเลือก 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ

เที่ยวบินที่ 3 จาก ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE 651 เครื่องลงเวลา 21.00น. ผู้โดยสารจำนวน 122 คน เป็นคนไทยจำนวน 69 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 53คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้วไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง ป่วยโรคประจำตัว จำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ

เที่ยวบินที่ 4 จาก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 607 เครื่องลงเวลา 22.24 น. ผู้โดยสารจำนวน 247 คน เป็นคนไทยจำนวน 203 คน ชาวต่างประเทศ จำนวน 44 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง ป่วยโรคประจำตัว จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ

รวมผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศ เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ถึงไทยจำนวน 777 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 1 คน และป่วยโรคประจำตัวจำนวน 13 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE