โคราชยุงดุ! ไข้เลือดออก ระบาดหนักใน 10 อำเภอ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

โคราชยุงดุ! ไข้เลือดออก ระบาดหนักใน 10 อำเภอ

โคราชยุงดุ! ไข้เลือดออก ระบาดหนักใน 10 อำเภอ

ผู้ว่าฯโคราชเดินหน้าสู้ "ไข้เลือดดอก" หลังระบาดใน 10 อำเภอ พบผู้ป่วยแล้ว 1,164 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

วันนี้(1 มิ.ย.63) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา หารือแนวทางเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึง การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้ว 1,164 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.82 ต่อประชากรแสนคนและมีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยเป็นผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุที่พบสูงสุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 10-16 ปี จำนวน 276ราย รองลงมา อายุ 5-9 ปี จำนวน 215ราย , กลุ่มอายุ 15-19 ปี จำนวน 215 ราย และกลุ่มอายุ 20-24 ปี จำนวน 106 ราย ซึ่งจ.นครราชสีมามีการระบาดของโรคฯอยู่ในลำดับ 6 ของประเทศและพบว่า ทั้ง 32 อำเภอพบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.โนนไทย , อ.เฉลิมพระเกียรติ , อ.โชคชัย , อ.สูงเนิน , อ.โนนสูง , อ.ประทาย , อ.พิมาย , อ.ขามทะเลสอ , อ.เมือง และ อ.จักราช

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการป่วยจากโรคไข้เลือดออก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กำชับให้ทุกพื้นที่เร่งสร้างความร่วมมืออย่างเข้มข้นรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกับผู้นำชุมชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. รวมพลังตั้งการ์ดสู้ภัยไข้เลือดออก ควบคู่ไปพร้อมๆกับโควิด-19 โดยรณรงค์ 3 เก็บ สื่อสารลดความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้น รวมถึง “เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ” และปฏิบัติตาม 5 ป. 2 ข. ได้แก่ ป.ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักน้ำใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ , ป.เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำยุงลายที่จะกลายเป็นยุง , ป.ปล่อยน้ำปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ และ ป.ปรังปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com

facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online