อุทัยธานี! ภัยแล้งคลี่คลาย ชาวนาเริ่มหว่านไถ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

อุทัยธานี! ภัยแล้งคลี่คลาย ชาวนาเริ่มหว่านไถ

อุทัยธานี! ภัยแล้งคลี่คลาย ชาวนาเริ่มหว่านไถ

สถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายหลังมีฝนตกลงมา ทำให้เกิดความชุ่มชื้นทุ่งหญ้าเขียวขจีฝูงสัตว์เลี้ยงได้กินหญ้าสด ในขณะที่เกษตรกรชาวนาหลังได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาท นำเงินที่ได้มาจ้างรถไถเร่งไถนานาเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกันแล้ว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดอุทัยธานี ภายหลังจากมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ แม้ว่าจะเป็นฝนที่ตกลงมาจากพายุฤดูร้อน แต่ก็ให้เกิดความชุ่มชื้น โดยเฉพาะทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตามทุ่งนาที่เคยแห้งแล้งมีแต่หญ้าตายหญ้าแห้ง กับมีหญ้าสดขึ้นมาเขียวขจี เกษตรกรกรผู้ลี้ยงสัตว์ทั้งควาย และวัว อย่างพื้นในตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง และตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน ได้ต้อนฝูงสัตว์เลี้ยงดังกล่าวไปกินหญ้าที่ตามทุ่งหญ้าเป็นอาหาร ทำให้รับธาตุอาหาร และโปรตีนอาหารเพิ่มขึ้น ควาย และวัวที่เคยซูบผอม เริ่มอ้วนขึ้นหลังมีหญ้าสดให้กินมากว่า 1 สัปดาห์

ในขณะที่เดียวกันในพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรชาวนาที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้นำเงินมาต่อยอดลงทุนทำนา โดยจ้างรถไถขนาดกลางของชาวนาด้วยกันที่มารับจ้าง เร่งไถปรับพื้นที่ทำนากันเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมหว่านเมล็ดข้าวให้เจริญงอกงามทันต่อฤดูการทำนาปีรอบแรก หวังข้าวเจริญงอกงามจนเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ผลกำไร ไปเลี้ยงดูครอบครัว ต่อไป