TNN online "ไข้เลือดออก" ระบาดโคราช ตายแล้ว 1 ป่วยกว่า 800 คน

TNN ONLINE

ภูมิภาค

"ไข้เลือดออก" ระบาดโคราช ตายแล้ว 1 ป่วยกว่า 800 คน

ไข้เลือดออก ระบาดโคราช ตายแล้ว 1 ป่วยกว่า 800 คน

โคราชตั้งศูนย์ตอบโต้ "โรคไข้เลือดออก" ทุกอำเภอคู่ขนานกับศูนย์โควิด-19 ล่าสุดพบผู้ป่วย 827 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

วันนี้ (18 พ.ค.63) นายแพทย์นรินทร์รัตช์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่แล้ว 827 ราย เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ป่วย 31.29 ต่อแสนประชากร สาเหตุที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นมาจากประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่อยู่บ้านจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นส่วนใหญ่ 

ดังนั้น เพื่อป้องกันเด็กหรือผู้สูงอายุไม่ให้ป่วยเป็นไขเลือดออกในช่วงเวลากลางวันควรนอนในมุ้งและทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงลายด้วย พร้อมใช้มาตรการ 3 เก็บ ประกอบด้วย 1.เก็บบ้านให้เรียบร้อย สะอาด ปลอดโปร่ง ให้มีอากาศถ่ายเท 2.เก็บขยะ ตามบ้านเรือนหรือรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำไม่ว่าจะเป็นโอ่ง ถัง ควรมีฝาปิดให้มิดชิดป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

อย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมาโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก ควบคู่ไปกับศูนย์ตอบโต้ไวรัสโควิด-19 ทุกอำเภอ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงนี้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาร่วมมือกันทำความสะอาดโรงเรียน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เพื่อป้องกันเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 

สำหรับการสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ แนะนำว่า หากมีอาการไข้สูงเกินกว่า 48 ชั่วโมงให้รีบพบแพทย์โดยทันที 
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง