พิษณุโลกปิดพื้นที่เสี่ยงโควิด 14 วัน

TNN ONLINE

ภูมิภาค

พิษณุโลกปิดพื้นที่เสี่ยงโควิด 14 วัน

พิษณุโลกปิดพื้นที่เสี่ยงโควิด 14 วัน

ผู้ว่าฯพิษณุโลก ปิดสถานบันเทิง ผับ สนามมวย โรงเรียน มหาวิทยาลัย 14วัน ตั้งแต่ 20 มี.ค.-2 เม.ย. หลังสถานการณ์โควิด19 ขยายวงกว้างวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการโรคติดต่อ ได้ประชุมคณะกรรมการ ด่วนพร้อมกับได้มีคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2040/2563 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ที่พบมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีบุคคลเดินทางเข้าไปในสถานที่เสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและมีแนวโน้มของผู้สัมผัสเชื้อจะมีมากขึ้น และจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การท่องเที่ยว และมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเป็นจำนวนมาก เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก และยับยั้งการระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 จึงมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดพิษณุโลกดังนี้


สั่งปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายประกอบไปด้วย สนามมวย สนามกีฬา สนามชนไก่ สนามประลองไก่หรือสถานที่ซ้อมไก่ สั่งปิดชั่วคราว 14 วันตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.ถึง 2 เม.ย. 63 ประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ที่ของรัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชา สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ สถานประกอบการค้าสถานบริการ สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด อบไอน้ำ อบสมุนไพร สปา เว้นแต่บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาล นวดแผนโบราณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการออกกำลังกาย รวมถึงสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะโดยให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโลกโควิด 19 เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดพิษณุโลกกำหนด พร้อมให้งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากได้แก่ ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคเช่น การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้ายรวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของคนต่างด้าว และให้ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเช่น การฟ้องอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การจัดหาเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและคลังสินค้า จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา พร้อมให้ร้านอาหาร ร้านค้า มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานเช่น ใช้หน้ากากผ้า การจัดหาเจลล้างมือ การจัดการขยะเป็นต้น ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ลงชื่อ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก