แล้งหนัก! อ้อย-ข้าวหลายพันไร่แห้งตาย-ชาวบ้านอพยพหางานทำ กทม.

TNN ONLINE

ภูมิภาค

แล้งหนัก! อ้อย-ข้าวหลายพันไร่แห้งตาย-ชาวบ้านอพยพหางานทำ กทม.

แล้งหนัก! อ้อย-ข้าวหลายพันไร่แห้งตาย-ชาวบ้านอพยพหางานทำ กทม.

ภัยแล้งชัยนาท ยังคงทวีความรุนแรง ทั่วพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ นาข้าว ไร่อ้อย ยืนต้นแห้งตาย ชาวบ้านต้องอพยพเข้ากรุง หางานทำ

วันที่ 29 มกราคม 2563 สถานการณ์ภัยแล้งใน พื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของ จ.ชัยนาท ยังคงทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยที่ ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ พื้นที่โดยทั่วไปจะปรากฏภาพของนาข้าวของชาวบ้านต้องแห้งเฉายืนต้นตายให้เห็นอยู่ 2 ข้างทาง เมื่อขับรถเข้าพื้นที่

นายอำนวย ใจเอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.วังหมัน เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ ต.วังหมันทั้ง 8 หมู่บ้านต้องเผชิญภัยแล้งอย่างหนักต่อเนื่องมากว่า 6 เดือน ซึ่งนอกจากนาข้าวที่เสียหายแห้งเฉาตายจำนวนมากแล้ว ยังมีไร่อ้อยที่ได้รับความเสีย ยืนต้นตายอีกหลายพันไร่เช่นกัน ซึ่งชาวบ้านเองก็ได้แต่ทำใจ เพราะเข้าใจดีว่าเป็นภัยธรรมชาติ ทำให้แหล่งน้ำสาธารณะแห้งขอดไปแล้วจำนวนกว่าร้อยละ 70 ที่มีอยู่

และจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยแล้งนี่เองที่ส่งผลกระทบไปถึงชาวบ้านที่เคยใช้แรงงานหารายได้จากภาคเกษตรจำนวนมาก กำลังพาครอบครัว อพยพเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อหางานทำ เพราะอยู่ในพื้นที่ไม่มีงานไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว