อุทัยวิกฤตแล้ง! เขื่อนวังร่มเกล้าแห้งสุดรอบ 38 ปี

TNN ONLINE

ภูมิภาค

อุทัยวิกฤตแล้ง! เขื่อนวังร่มเกล้าแห้งสุดรอบ 38 ปี

อุทัยวิกฤตแล้ง! เขื่อนวังร่มเกล้าแห้งสุดรอบ 38 ปี

ภัยแล้งอุทัยธานี วิกฤตอย่างหนักอย่างหนัก เขื่อนวังร่มเกล้า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแห้งขอดทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนลงอย่างสิ้นเชิงแล้งสุดรอบ 38 ปี

วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งอุทัยธานี วิกฤตอย่างหนัก ล่าสุด เขื่อนวังร่มเกล้าในพื้นที่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ในพื้นที่อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี แห้งลงอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะแม่น้ำตากแดดตลอดทั้งสายแห้งลงอย่างสิ้นเชิง รวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนในเขตอำเภอเมือง ก็แห้งลงอย่างสิ้นเชิงเช่นกัน สาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงมานานข้ามปี และปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ เกษตรกรชาวนาขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่เพาะปลูกไว้ ได้ทำการระดมสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวจำนวนหลายหมื่นไร่จนน้ำแห้งขอด ซึ่งสถานการณ์น้ำของเขื่อนวังร่มเกล้านับว่าแล้งที่สุด นับตั้งแต่สร้างเขื่อนเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2525 หรือ 38 ปี มาแล้ว

เช่นเดียวกับพื้นที่โครงการแก้มลิงบริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลเขาขี้ฝอย ตำบลทุ่งนาไทย และตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน มีพื้นที่จำนวนกว่า 2,200 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 22.24 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ล่าสุดมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 4.34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 19.51 เท่านั้น จึงต้องสงวนไว้เพื่อในการอุโภคบริโภค ในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น รวมทั้งประกาศเตือนไม่ให้เกษตรกรชาวนาที่ใช้ประโยชน์จากโครงการแก้มลิงงดการทำนารอบใหม่อย่างเด็ดขาด เพราะเสี่ยงกับสภาพความแห้งแล้งที่จะตามมา อีกด้วย