รีสอร์ตม่อนแจ่มโต้รัฐ ยืนยันไม่รุกป่า พร้อมเปิดให้บริการปกติ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

รีสอร์ตม่อนแจ่มโต้รัฐ ยืนยันไม่รุกป่า พร้อมเปิดให้บริการปกติ

รีสอร์ตม่อนแจ่มโต้รัฐ ยืนยันไม่รุกป่า พร้อมเปิดให้บริการปกติ

วิสาหกิจท่องเที่ยวฯม่อนแจ่ม แถลงโต้ อำเภอแม่ริม งัด พ.ร.บ.โรงแรมฯ สั่งบ้านพัก-รีสอร์ตปิดบริการใน 30 วัน ชี้สร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน-กระทบเศรษฐกิจ ลั่นเดินหน้าเปิดบริการต่อ

ความคืบหน้ากรณีอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 ให้ชาวบ้านที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนแจ่ม ทั้งในตำบลแม่แรม และตำบลโป่งแยง ที่มีบ้านพักหรือรีสอร์ต ให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าพักที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ปิดให้บริการภายใน 30 วัน

ขณะที่ นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่ริม เผยว่า นับจากวันที่ออกประกาศหากพบมีการฝ่าฝืนเปิดให้บริการอยู่ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท ซึ่งจะมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการด้วย


ล่าสุด วันนี้ (18 ม.ค.63) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1/2563 ลงนามโดยนายวิชิต เมธาอนันกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ตอบโต้ประกาศของทางอำเภอแม่ริมที่ออกมา โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศของอำเภอแม่ริม เรื่อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563 และที่เป็นข่าวนั้น ชาวบ้านม่อนแจ่มได้รับความเดือดร้อนมาก จากคำสั่งดังกล่าว ขาดความมั่นคงในการดำรงชีพ ขาดรายได้ที่ใช้จ่ายในครอบครัว การที่จะไปประกอบเกษตรกรมก็ขาดแคลนน้ำ ราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกต่ำ

ด้วยคำสั่งดังกล่าวที่ทางอำเภอแม่ริมประกาศอันเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อน เนื่องจากมีหลายข้อความที่ขัดและแย้งต่อข้อเท็จจริง และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของฎหมาย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎดังนี้


1.พื้นที่ม่อนแจ่มมีการครอบคองทำประโยชน์และตั้งชุมชนมาก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม

2.ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ม่อนแจ่ม ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาดั่งเดิม

3.ราษฎรม่อนแจ่มทุกรายได้รับอนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยเป็นหนังสือตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541

4 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ตได้ยื่นหนังสือตามคำสั่ง คสช. ที่ 6//2562 มีผลได้รับการคุ้มครองให้ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา ตาม พรบ.โรงแรม, พรบ. ผังเมือง และพรบ.ควบคุมอาคาร ส่วนพื้นที่นั้นอยู่ในระหว่างคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป


ด้วยเหตุนี้ชาวม่อนแจ่มจึงขอวิงวอนให้ภาครัฐหากจะดำเนินการใดๆ อันเป็นการกระทบต่อประชาชน ควรคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเลือมล้ำและการปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายเป็นหลัก และสิ่งสำคัญเมื่อผลของการกระทำจากภาครัฐที่ส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อนจนไม่มีทางออก ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเดือนร้อนของประชาชน ฉะนั้น ชาวม่อนแจ่มจึงขอแจ้งต่อผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาพักผ่อนที่ม่อนแจ่ม ผู้ประกอบการทุกรายยังเปิดอยู่ทุกวัน

นายวิชิต ย้ำด้วยว่า เนื้อหาในประกาศของอำเภอ สั่งให้ผู้บุกรุกป่าหยุดให้บริการ แต่ชาวบ้านไม่ได้เป็นผู้บุกรุกป่า แต่ได้รับอนุญาตให้อาศัยและทำกินในพื้นที่ได้ตามมติ ครม.ปี 2541 ส่วนการเปิดบ้านพักและรีสอร์ต ก็ได้รับการยกเว้นตามคำสั่งของหัวหน้า คสช.ด้วย จึงไม่จำเป็นต้องปิดบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขีดเส้น 30 วัน! สั่งปิดรีสอร์ตดอยม่อนแจ่มที่ไม่มีใบอนุญาต

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand