ลำชีแห้ง! รพ.แก้งสนามนาง เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ลำชีแห้ง! รพ.แก้งสนามนาง เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

ลำชีแห้ง! รพ.แก้งสนามนาง เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

แม่น้ำชีแห้งขอดใกล้ถึงจุดวิกฤต เรือประมงพื้นบ้านแก้งสนามนางโคราช ไม่มีน้ำจอดนิ่งสนิทชาวบ้านขาดรายได้

วันที่ 17 มกราคม 2563 สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและกิจกรรมการใช้น้ำของประชาชน ทำให้วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยบางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนัก ล่าสุดจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้งจำนวน 5 อำเภอได้แก่ อำเภอโนนสูง ปักธงชัย โชคชัย เทพารักษ์ และอำเภอจักราช ซึ่งแล้งหนักขาดแคลนน้ำอย่างมาก จากเดิมต้องนำรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายน้ำเพียง 17 หมู่บ้านก็ขยายเพิ่มเป็น 25 หมู่บ้านแล้ว และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ เพราะน้ำต้นทุนเริ่มหมด

และจากการตรวจสอบปริมาณน้ำภายในลำน้ำชี ที่ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้ำแห้งขอดใกล้ถึงจุดวิกฤต ส่งผลถึงคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน 12 หมู่บ้าน ในตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง ซึ่งมีลำน้ำชีเป็นแม่น้ำสายหลัก ใช้หล่อเลี้ยงชุมชนในเขตเศรษฐกิจ ของอำเภอแก้งสนามนาง โดยเฉพาะโรงพยาบาลแก้งสนามนาง ต้องอยู่ในข่ายเสี่ยงขาดแคลนน้ำ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการของโรงพยาบาล

นอกจากนี้ เมื่อลงพื้นที่ ที่บ้านแก่งโก ตำบลแก้งสนามนาง ก็พบว่าปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ทำให้ปริมาณน้ำลำน้ำชี ที่ไหลผ่านไปยังจังหวัดชัยภูมิ เริ่มจะแห้งขอด ชาวบ้านในชุมชนกว่า 20 ครัวเรือนที่มีอาชีพออกเรือหาปลาจับสัตว์น้ำ ได้รับผลกระทบไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ และจากปริมาณน้ำที่แห้งลงอย่างรวดเร็ว ยังส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัวจำหน่าย ไม่สามารถสูบดึงน้ำขึ้นมาทำการเกษตรได้

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand