TNN online เลยวิกฤตแล้ง! งดทำการเกษตรทุกชนิด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เลยวิกฤตแล้ง! งดทำการเกษตรทุกชนิด

เลยวิกฤตแล้ง! งดทำการเกษตรทุกชนิด

8 หมู่บ้าน อ.เมืองเลย แล้งหนัก งดทำการเกษตรทุกชนิด น้ำในอ่าง เหลือ 6 % พบแห้งสุดในรอบ 59 ปี

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ได้ลงตรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อ่างน้ำพาว หมู่ที่ 11 บ้านกำเนินเพชร .เมือง .เลย พบน้ำในอ่างแห้งขอด แห้งต่ำกว่าประตูระบายน้ำ 8 หมู่บ้านวิกฤติหนักอย่างแรง น้ำในอ่างเหลือเพียง 6 % ของความบรรจุอ่าง ประกาศให้ประชาชนใน 8 หมู่บ้านงดการทำเกษตรทุกชนิด

นายกิตติคุณ บุตรคุณ เผยว่า อ่างน้ำพาวมีความจุของอ่างอยู่ที่ 1.364 ล้าน ลบ.. และตอนนี้น้ำในอ่างคงเหลือแค่ 0.0085 ล้าน ลบ.. หรือ 6.20 % ปกติอ่างน้ำพาวจะกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในการเกษตร หล่อเลี้ยงเกษตรกรในตำบลเมืองเป็นหลัก ปีนี้ได้เกิดปัญหาเรื่องฝนได้ทิ้งช่วง พี่น้องประชาชนที่ทำภาคเกษตรส่วนใหญ่จะทำไร่ ทำนา เป็นส่วนใหญ่ก็จะมีการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำพาว ส่วนในปีนี้หลังจากที่ปริมาณน้ำฝนน้อยและทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้น้ำได้แห้งน้ำที่กะเก็บไว้ ได้ปล่อยให้เกษตรกรใช้ 2 ในช่วงฤดูการทำนา และข้าวตั้งท้อง ก็เลยทำให้ปริมาณน้ำเหลือน้อย

เลยวิกฤตแล้ง! งดทำการเกษตรทุกชนิด

เลยวิกฤตแล้ง! งดทำการเกษตรทุกชนิด  

สำหรับอ่างเก็บน้ำพาว เป็นอ่างเก็บน้ำของชลประทาน มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ที่มีการจัดสรรน้ำเพื่อน้ำไปใช้ด้านการเกษตร มีผู้ใช้น้ำประมาณ 400 ครอบครัว พื้นที่ทำการเกษตรมากว่า 2,000 – 3,000 ไร่ ซึ่งจะมีชาวบ้านได้ตั้งกลุ่มและมีการจัดสรรน้ำตามข้อตกลงแบ่งน้ำกันใช้ไม่มีปัญหา แต่มาปีนี้เนื่องจากน้ำได้แห้งขอด แห้งจนต่ำกว่าประตูระบายน้ำ และเหลือไม่ถึง 10 % ของความบรรจุ จึงขอให้เกษตรกรงดการทำเกษตรทุกชนิด

 

ด้านนายชูพงษ์ เหล่าประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำเข้าอ่างน้ำพาว เหลือจำนวนน้อยมาก โดยชาวบ้านที่ใช้น้ำใน 8 หมู่บ้าน ได้มีข้อตกลงร่วมกันการงดปลูกพืชฤดูแล้ง แต่ชาวบ้านบางส่วนได้ลองทำการเพาะปลูกขณะนี้แห้งตายจนหมดแล้ว เดือดร้อนมากกับภัยแล้ง อ่างน้ำพาวไม่เคยแห้งมากขนาดนี้ตั้งแต่สร้างอ่างเก็บน้ำมาเมื่อ .. 2503 ถือว่าแห้งสุดในรอบ 59 ปี ปกติทุกปีน้ำแห้งสุดลงจากตลิ่งแค่ 2 เมตร มาปีนี้ระดับต่ำกว่าประตูระบายน้ำ น้ำที่เหลือในอ่างเพื่อให้พอประทั้งเพื่อให้ปลาสัตว์และน้ำอื่นๆมีชีวิตอยู่ได้เท่านั้น

เลยวิกฤตแล้ง! งดทำการเกษตรทุกชนิด

เลยวิกฤตแล้ง! งดทำการเกษตรทุกชนิด


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง