สธ.พิจิตร เร่งให้ความรู้ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

TNN ONLINE

ภูมิภาค

สธ.พิจิตร เร่งให้ความรู้ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

สธ.พิจิตร เร่งให้ความรู้ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

สธ.พิจิตร เร่งให้ความรู้การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และส่งเสริมการนำสารสกัดกัญชารักษาโรค พร้อมหาช่องทางนำร่องปลูกกัญชาทางการแพทย์ แนะนำประชาชน ใช้สารสกัดกัญชาตามคำสั่งแพทย์

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 เป็นประธานเปิดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทั้งในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดอื่นในเขตสุขภาพที่ 3 กว่า 200 คน เข้าร่วม

นายแพทย์บุญชัย กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ การนำสารสกัดกัญชามารักษาโรคทดแทนยา หรือ สารเคมี ที่ใช้ในปัจจุบันทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ทั้งด้านการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ รวมถึงการผลักดันพัฒนาให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนเรื่องการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้นนั้น หากยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ ก็จะมีปัญหาเรื่องไม่มีแหล่งซื้อหรือจำหน่าย เพราะนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่ใช้สันทนาการ จึงยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถให้ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกได้

ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข กำลังพิจารณาช่องทางในการนำร่องปลูกกัญชาทางการแพทย์ สำหรับประชาชน ขอให้ใช้สารสกัดกัญชาตามคำสั่งแพทย์ โดยจังหวัดพิจิตร มีคลินิกให้คำแนะนำในโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลพิจิตร สามารถจ่ายน้ำมันกัญชา หรือสารสกัดกัญชาแก่ผู้ป่วยได้ หากมีความจำเป็นก็สามารถปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

ด้านนายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์ใช้สารสกัดจากกัญชาในปัจจุบันว่า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนมีความเข้าถึงและเข้าใจมากขึ้น สถานบริการก็มีการขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลเองพยายามให้ประชาชนเข้าถึงอย่างปลอดภัย ซึ่งหลายหน่วยงานกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพราะกัญชามีสารสำคัญอยู่มากทางการแพทย์ หากมีการใช้สารกัญชาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะลดการใช้ยาต่างประเทศได้มากเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand