TNN online โรคเชื้อราใบยางร่วงชนิดใหม่ระบาดที่นราธิวาส

TNN ONLINE

ภูมิภาค

โรคเชื้อราใบยางร่วงชนิดใหม่ระบาดที่นราธิวาส

โรคเชื้อราใบยางร่วงชนิดใหม่ระบาดที่นราธิวาส

เกษตรกรชาวสวนยางพารา ใน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาโรคใบยางร่วงขยายในหลายพื้นที่แล้ว ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ปัญหา

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่ ม.2 บ้านยะบะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีการระบาดของโรคเชื้อราในต้นยางพาราของชาวบ้าน ใบยางร่วงเกือบหมดทั้งสวนกินพื้นที่หลายร้อยไร่ บริเวณใบยางที่ร่วงมีรอยดำๆเป็นวงขาวๆร่วงจนเหลือแค่ต้นยาง บางต้นเหี่ยวแห้งตายก็มี คาดว่าน่าเป็นการระบาดของโรค เชื้อรา Pestalotiopsis sp  หรือ โรคใบร่วงชนิดใหม่ โดยเกษตรกรชาวสวนยางพาราแจ้งว่ามีการระบาดมาเป็นเวลากว่า2 เดือนแล้ว ผลผลิตลดลง ทำให้รายได้ลด ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแก้ปัญหา จนเกษตรกรชาวสวนยางกังวลว่าต้นยางจะเหี่ยวแห้งตายในที่สุด 

           

นายมือลี มะแซ อยู่บ้านเลขที่ 230/8 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เผยว่าใบยางร่วงเกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 2  เดือน แล้ว โดยไม่ทราบสาเหตุ ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้น ปกติถ้าช่วงนี้ของทุกปีจะเป็นช่วงที่น้ำยางออกมามาก แต่มาปีนี้หลังจากที่เกิดปัญหาใบยางร่วงทำให้น้ำยางออกมาลดลงกว่าครึ่ง ขณะนี้เกิดปัญหาใบร่วงขยายพื้นที่กว้างมาก เป็นเกือบทุกแปลง ร่วงจนเหลือแค่ต้นยาง ทั้งที่มีฝนตก ใบยางที่ร่วงเป็นลักษณะเป็นวงกลม ขาว ดำ เป็นจุดๆคล้ายเชื้อรา บางต้นตายทั้งตนก็มี ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้คำแนะนำ จึงขอวอนให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน ก่อนที่ต้นยางจะเหี่ยวแห้งตายไปทั้งแปลง

           

ด้านนายดือรามิ เจ๊ะมะ อยู่บ้านเลขที่ 235/8 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่าสวนยางพาราของตนก็เกิดปัญหาใบยางร่วงลงเกือบหมดสวนโดยไม่ทราบสาเหตุ เหลือแต่ต้นยาง ทั้งที่ไม่ใช่ช่วงผลัดใบ ปกติช่วงนี้ของทุกปีน้ำยางจะออกมามาก ทำให้มีรายได้เพิ่มกว่าช่วงอื่น แต่หลังจากที่เกิดปัญหาใบยางร่วงทำให้น้ำยางออกมาน้อย รายได้ลด แต่ก็จำเป็นต้องกรีดยางต่อเนื่อง เพราะไม่มีรายได้อื่น จึงขอให้เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน


โรคเชื้อราใบยางร่วงชนิดใหม่ระบาดที่นราธิวาส โรคเชื้อราใบยางร่วงชนิดใหม่ระบาดที่นราธิวาส โรคเชื้อราใบยางร่วงชนิดใหม่ระบาดที่นราธิวาส โรคเชื้อราใบยางร่วงชนิดใหม่ระบาดที่นราธิวาส โรคเชื้อราใบยางร่วงชนิดใหม่ระบาดที่นราธิวาส โรคเชื้อราใบยางร่วงชนิดใหม่ระบาดที่นราธิวาส

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง