TNN กทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง ขอเวลา 2 ปี ศึกษาความเหมาะสม-ผลกระทบโครงการ

TNN

ภูมิภาค

กทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง ขอเวลา 2 ปี ศึกษาความเหมาะสม-ผลกระทบโครงการ

กทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง ขอเวลา 2 ปี ศึกษาความเหมาะสม-ผลกระทบโครงการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นำบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่พร้อมนำเสนอแผนในการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบโครงการก่อสร้างทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง จังหวัดตราด คาดใช้เวลา 2 ปี ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า หลังกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประสานงานในรายละเอียดกับกรมทางหลวงชนบท ในการดำเนินการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามเกาะช้าง ตามโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง ตามข้อเสนอของจังหวัดตราด


ล่าสุด การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา รวม 6 บริษัท เพื่อดำเนินการรับฟังข้อคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ทั้งทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวเส้นทางที่จะดำเนินการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย จึงได้นำคณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ ร่วมนำเสนอพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบในทุกมิติ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ. จังหวัดตราด) โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วมในการประชุม รวมถึงคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมด้วย


กทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง ขอเวลา 2 ปี ศึกษาความเหมาะสม-ผลกระทบโครงการทั้งนี้ การดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการศึกษาโครงการรวม 2 ปี ก่อนที่จะขออนุมัติการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมูลค่าของโครงการกว่า 10,000 ล้านบาท และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2576


กทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง ขอเวลา 2 ปี ศึกษาความเหมาะสม-ผลกระทบโครงการกทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง ขอเวลา 2 ปี ศึกษาความเหมาะสม-ผลกระทบโครงการกทพ. เดินหน้าโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง ขอเวลา 2 ปี ศึกษาความเหมาะสม-ผลกระทบโครงการส่วนแนวเส้นทางก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะช้าง เบื้องต้นมี 2 แนวเส้นทางเลือกจากการศึกษาเดิม คือ 


แนวทางเลือกที่ 1 จุดเริ่มต้น : บนถนนทางหลวงหมายเลข 3148 บริเวณช่วง บ้านยายม่อม ถึง บ้านหนองเตียน อำเภอแหลมงอบ จุดสิ้นสุด : บนถนน อบจ.ตร. บริเวณบ้านด่านใหม่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง ระยะทางประมาณ 8.2 กิโลเมตร 


แนวทางเลือกที่ 2 จุดเริ่มต้น : บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4006 บริเวณบ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จุดสิ้นสุด : นถนน อบจ.ตร. บริเวณอ่าวสับปะรด ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง ระยะทางประมาณ 5.59 กิโลเมตร ข้อมูลและภาพ : ไชยา เรืองขจิตร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง