TNN โคราชฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีช่วยเติมน้ำในเขื่อนพิมาย

TNN

ภูมิภาค

โคราชฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีช่วยเติมน้ำในเขื่อนพิมาย

โคราชฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีช่วยเติมน้ำในเขื่อนพิมาย

โคราชฝนตกต่อเนื่องส่งผลดี ช่วยเติมน้ำในเขื่อนพิมายกว่า 86 % ด้านชาวนา เร่งสูบน้ำเข้านา ใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวนาปี

ภายหลังจากในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ หรือ เขื่อนพิมาย มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับทางชลประทานที่ 8 ได้มีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อจัดส่งไปยังอำเภอพิมายไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้ง รหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตในพื้นที่เขตชลประทาน  หลังจากช่วงก่อนหน้านี้ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลานาน โคราชฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีช่วยเติมน้ำในเขื่อนพิมายโคราชฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีช่วยเติมน้ำในเขื่อนพิมาย
โคราชฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีช่วยเติมน้ำในเขื่อนพิมายล่าสุด ปริมาณน้ำเหนือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 3ล้าน 1 แสน 3 หมื่น ลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 86 ของความจุทั้งหมด  ทำให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ทำการเปิดประตูระบายน้ำ 2 บาน ลงสู่คลองชลประทาน ทางด้านทิศใต้ เพื่อจัดส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในเขตชลประทาน เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ใกล้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน 


เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าหลวง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ติดกับคลองส่งน้ำของทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต่างพากันน้ำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำเข้าหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังออกเจริญเติบโตให้ทันกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ส่งผลดีต่อพื้นที่การเกษตรนับหมื่นไร่
ภาพข่าว ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง