TNN นครพนมเร่งระบายน้ำลงลำโขงรับมือฝนตกหนัก

TNN

ภูมิภาค

นครพนมเร่งระบายน้ำลงลำโขงรับมือฝนตกหนัก

นครพนมเร่งระบายน้ำลงลำโขงรับมือฝนตกหนัก

หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกหนักต่อเนื่อง จังหวัดนครพนมเร่งระบายน้ำลงลำโขงป้องกันน้ำท่วมชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ

ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครพนม ส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้น ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 6 เมตร ห่างจากจุดวิกฤตประมาณ 7 เมตร ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก หลายภาคส่วนจึงมีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง วางแผนป้องกันรับมือ ปัญหาน้ำโขงล้นตลิ่ง รวมถึงน้ำท่วมขังชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่ชายแดน 4 อำเภอ มี อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมือง และอำเภอธาตุพนม 


ในส่วนของอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ รวมมากกว่า 7 จุด ตามจุดระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เสริมจากที่มีระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มการระบายลงน้ำโขงให้มากที่สุด รับมือฝนตกหนัก ป้องกันน้ำท่วมชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์เฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม ช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง