TNN ขอนแก่นปรับแผนซ่อมฝายขาด หลังน้ำไหลเชี่ยว

TNN

ภูมิภาค

ขอนแก่นปรับแผนซ่อมฝายขาด หลังน้ำไหลเชี่ยว

ขอนแก่นปรับแผนซ่อมฝายขาด หลังน้ำไหลเชี่ยว

เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถปิดรอยรั่วของฝายห้วยสายบาตร ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดกว้าง 20 เมตร ล่าสุดนายอำเภอเมืองขอนแก่น สั่งปรับแผนสร้างทำนบกั้น ลดความแรงของกระแสน้ำ ก่อนวางกล่องเกเบี้ยนลงปิดช่องที่ขาด

ฝายห้วยสายบาตร ในพื้นที่บ้านเลิง ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ถูกมวลน้ำจากหนองเลิงใหญ่ แก้มลิงรับน้ำขนาดใหญ่กัดเซาะจนขาด กว้างประมาณ 20 เมตร ทำให้มวลน้ำไหลทะลักข้ามผ่านฝายอย่างหนัก จนพนังดินพังทลายลงมา รวมทั้งพนังปูนที่เพิ่งก่อสร้างก็ถูกน้ำกัดเซาะพังลงมาเช่นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ (4ก.ค.) ตลอดทั้งวันนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำกระสอบทรายและกล่องเกเบี้ยนลงไปปิดช่องที่ขาดได้เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง 


ขอนแก่นปรับแผนซ่อมฝายขาด หลังน้ำไหลเชี่ยว

 

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น บอกว่า อุปสรรคที่ทำให้การซ่อมแซมและปิดช่องฝายขาดเป็นไปด้วยความยากลำบาก คือ กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับแผนชั่วคราวใหม่ เบื้องต้นจะใช้วิธีการนำรถแบคโฮลงไปขุดดินทำเป็นทำนบกั้นน้ำบริเวณด้านบนของตัวฝาย เมื่อปิดกั้นน้ำได้แล้วเสร็จ จึงจะนำเอากระสอบทรายและกล่องเกเบี้ยนลงไปปิดช่องที่ขาด เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลออกไปมากกว่านี้ เนื่องจากจะกระทบกับน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาวบ้านรอบหนองเลิงใหญ่ 


ขอนแก่นปรับแผนซ่อมฝายขาด หลังน้ำไหลเชี่ยว


ส่วนการปรับปรุงซ่อมแซม จะต้องของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำฝายใหม่ ซึ่งเป็นแผนในระยะยาว


ที่มาภาพ : ผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง