TNN เขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเหนือเพิ่มหลังฝนชุก

TNN

ภูมิภาค

เขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเหนือเพิ่มหลังฝนชุก

เขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเหนือเพิ่มหลังฝนชุก

เขื่อนเจ้าพระยาใกล้พ้นวิกฤต ปริมาณน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังฝนตกชุกทางตอนบนของประเทศ

สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคคกลาง ปริมาณน้ำเหนือเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกทางตอนบนของประเทศ ล่าสุดวัดได้ 570 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น 1 เมตรในรอบ 7 วัน แต่ยังต่ำกว่ามาตรฐานกักกเก็บ 16 เมตร 50 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 


ล่าสุดทางเขื่อนได้เพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขึ้นไปที่อัตรา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยยังคงเน้นการกักเก็บน้ำไว้เหนือเขื่อนเพื่อการอุปโภคบริโภค และระบายน้ำลงท้ายเขื่อนในอัตราควบคุม เพื่อผลักดันน้ำเค็มปากแม่น้ำ รักษาระบบนิเวศลำน้ำ 


เขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเหนือเพิ่มหลังฝนชุก


ขณะที่กรมชลประทาน เพิ่มการผันน้ำเข้าทุ่งทั้งสองฝั่งเจ้าพระยา ส่งน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการอุปโภค-บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวม 318 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยฝั่งตะวันออกผันน้ำผ่านคลองชัยนาทป่าสัก คลองช่องแค และคลองมหาราช ส่วนฝั่งตะวันตกผันน้ำผ่านคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย 


ที่มาภาพ : ผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง