TNN น้ำท่วมภูเก็ต อัปเดตล่าสุด! น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังมีดินโคลนบนผิวจราจร

TNN

ภูมิภาค

น้ำท่วมภูเก็ต อัปเดตล่าสุด! น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังมีดินโคลนบนผิวจราจร

น้ำท่วมภูเก็ต อัปเดตล่าสุด! น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังมีดินโคลนบนผิวจราจร

ปภ. รายงานสถานการณ์ "น้ำท่วมภูเก็ตล่าสุด" อำเภอกะทู้ และ อำเภอถลาง สถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ

วันนี้ (1 ก.ค. 67) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์อุทกภัยในลักษณะของน้ำท่วมขังหรือน้ำรอการระบายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง รวม 7 ตำบล 41 หมู่บ้าน 4 ชุมชน 740 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,468 คน


- อำเภอกะทู้ สถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังคงมีดินโคลนบนผิวจราจรและไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ

- อำเภอถลาง สถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ ยกเว้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ตำบลเทพกระษัตรี หมู่ที่ 4 บ้านดอน และหมู่ที่ 6 บ้านโคกโตนด ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ


 สำหรับการให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอถลาง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง เพื่อมอบถุงยังชีพ เครื่องนอน สุขอนามัย และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน 


นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 องค์การบริหาร  ส่วนตำบลเกาะแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัย ประกอบด้วย รถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน รถ JCB (รถขุดตัก) จำนวน 1 คัน เพื่อทำการชำระล้างดินโคลนในพื้นที่ดินโคลนถล่ม ณ บ้านหมู่บ้านภัสสร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต 


พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 591 ทัพเรือภาคที่ 3 และกองทัพบก ระดมกำลังในบรรจุกระสอบทรายและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ติดค้างภายในอาคาร อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตยังได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอ นายกเทศมนตรี สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลกมลาเข้าร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต ได้นำเครื่องจักรกลสาธาณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.ถลาง และ อ.เมือง ดังนี้


อำเภอถลาง พื้นที่ อบต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย

 - บ้านป่าครองชีพ ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง สนับสนุนรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน 1 คัน เครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 1 คัน รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน

 - ม.4 ต.เทพกระษัตรี สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จำนวน 1 คัน ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 300 ผืน ผ้าขาวม้า จำนวน 200 ผืน ผ้าถุงผู้ใหญ่ จำนวน 200 ผืน


อำเภอเมือง ต.เกาะแก้ว อ.เมืองฯ สนับสนุนรถสนันสนุนน้ำดับเพลิงขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน เพื่อฟื้นฟูผิวการจราจร


 ในการนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลัง หากมีการรายงานเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง