TNN น้ำท่วมภูเก็ต! ปภ. รายงานกระทบ 740 ครัวเรือน ปชช.เดือดร้อน 1,468 คน

TNN

ภูมิภาค

น้ำท่วมภูเก็ต! ปภ. รายงานกระทบ 740 ครัวเรือน ปชช.เดือดร้อน 1,468 คน

น้ำท่วมภูเก็ต! ปภ. รายงานกระทบ 740 ครัวเรือน ปชช.เดือดร้อน 1,468 คน

ปภ. ภูเก็ตรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.กะทู้ และ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,468 คน

วานนี้ (30 มิ.ย. 67) ปภ.ภูเก็ต รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต โดยปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 2 อำเภอ 7 ตำบล 41 หมู่บ้าน 4 ชุมชน 740 ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,468 คน แยกเป็น


-อำเภอกระทู้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลกระทู้ และตำบลกมลา รวม 6 หมู่บ้าน 4 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 45 คน 50 ครัวเรือน


-อำเภอถลางมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบลได้แก่ตำบลศรีสุนทร ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลเชิงทะเลตำบลป่าคลอก และตำบลสาคู รวม 35 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,423 คน 690 ครัวเรือน


ทั้งนี้ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต สนับสนุน เครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 นาย ดำเนินการสูบระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านป่าคลองชีพ หมู่ที่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ 


นอกจากนี้ อบต.เทพกระษัตรี ได้ทำการอพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนป่าคลองชีพ หมู่ที่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จำนวน 20 คน และวัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน) หมู่ที่ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จำนวน 100 คน


สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันฝนได้หยุดตกในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ปริมาณน้ำที่ท่วมขังทุกพื้นที่ลดลง ยังคงเหลือเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับมีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มเติม คาดว่าพื้นที่ลุ่มต่ำจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนทางด้านการคมนาคมเส้นทางหลักสามารถสัญจรได้ตามปกติข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง