TNN ผู้ว่าฯเชียงใหม่ตรวจอุโมงค์ทางลอดรับมือน้ำท่วม

TNN

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ตรวจอุโมงค์ทางลอดรับมือน้ำท่วม

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ตรวจอุโมงค์ทางลอดรับมือน้ำท่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจประสิทธิภาพการระบายน้ำตามอุโมงค์ทางลอดต่างๆ เตรียมรับมือน้ำท่วมผิวการจราจรในช่วงฤดูฝน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกหนองประทีป และถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ก่อนถึงแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก อุโมงค์ทางลอดมักมีน้ำท่วมขังรอการระบายบนพื้นผิวการจราจรจนกระทบกับการสัญจรของประชาชน 


โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ พร้อมปรับปรุงการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าวเพื่อให้น้ำไหลระบายได้ดีขึ้น 


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท เทศบาล ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบล ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก  ส่วนระบบรวบรวมน้ำและเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ทุกตัว และฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมกันดูแลความสะอาด ไม่ทิ้งขยะหรือเศษพลาสติกลงตามพื้นถนน เพราะจะทำให้ไปกีดขวางทางน้ำตามรางระบายและท่อระบายน้ำต่างๆริมถนนได้ 


ข่าวแนะนำ