TNN ลพบุรีล้างเมืองครั้งใหญ่ หลังปฏิบัติการกวาดล้างลิง พ่อค้า-แม่ค้าชื่นมื่นเชื่อศก.ฟื้น

TNN

ภูมิภาค

ลพบุรีล้างเมืองครั้งใหญ่ หลังปฏิบัติการกวาดล้างลิง พ่อค้า-แม่ค้าชื่นมื่นเชื่อศก.ฟื้น

ลพบุรีล้างเมืองครั้งใหญ่ หลังปฏิบัติการกวาดล้างลิง พ่อค้า-แม่ค้าชื่นมื่นเชื่อศก.ฟื้น

ชาวลพบุรีร่วมใจกันทำความสะอาดเมืองครั้งใหญ่ หลังจากเจ้าหน้าที่ลุยจับลิงตึก - ลิงตลาดไปกว่าพันตัว เชื่อเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วเมืองลพบุรี หลังจากที่ลิงตึก ลิงตลาดได้ลดจำนวนลงและได้ปิดการดำเนินโครงการลดประชากรลิงในเฟสที่ 2 โดยการดำเนินการได้มีการปล่อยแถวตั้งแนน้าพระปรางค์สามยอด จากนั้นได้ดำเนินการไปรอบเมืองลพบุรี ถนนวิชาเจ้าพระยาเยนทร์ ถนนสุระสงคราม หน้าวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ถนนรอบปรางค์แขกจรดศาลลพบุรี โดยการระดมฉีดน้ำอัดแรงไปตามพื้นผิวถนน ตามด้วยยาฆ่าเชื้อ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวตลาดลพบุรีร่วมด้วยช่วยกันอย่างคึกคัก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขสดชื่น เห็นรอยยิ้มของเหล่าพ่อค้าแม่ขายชาวตลาด หลังจากที่เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ได้ทำการจับลิงตึก ลิงตลาด ไปกว่าพันตัว ซึ่งพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนต่างขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันแก้ปัญหาจนลุล่วง


หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการเก็บกรง ล้างกรง เก็บสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อกลับที่ตั้ง แต่ยังอยู่ร่วมกับทางเทศบาลในการดำเนินการเรื่องความสะอาด พร้อมคำแนะนำให้กับประชาชน 


พร้อมกันนี้ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กล่าวชื่นชมเทศบาลเมืองลพบุรี ต่อความตั้งใจในการดำเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวลพบุรีได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทางกรมอุทยานฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองลพบุรี ในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำหรับในการดำเนินในครั้งนี้สร้างความพอใจแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเศรษฐกิจเมืองลพบุรีเป็นอย่างมากที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยเชื่อว่าเศรษบกิจของเมืองลพบุรีจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ที่อาจจะต้องใช้เวลา 


สำหรับปฏิบัติการจับลิงเกเรเมืองลพบุรี รวม 2 ระยะ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน สามารถจับลิงได้ทั้งหมด 3 ฝูง คือ ลิงฝูงร้านชโยวานิช โรงแรมเอเชีย และลิงศูนย์การค้ามโนราห์ จำนวนลิงทั้งหมดที่จับได้ 1,190 ตัว ถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 800-1,000 ตัว ทำให้ประชากรลิงตึกใน 3 จุด ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด กว่าร้อยละ 95 จนชาวบ้านเห็นถึงความแตกต่างข้อมูลจาก: ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดลพบุรี 

ภาพจาก:  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดลพบุรี 


ข่าวแนะนำ