TNN น้ำเหนือเพิ่มขึ้น แต่ "เขื่อนเจ้าพระยา" ยังต่ำกว่าเกณฑ์เข้าสู่วันที่ 199

TNN

ภูมิภาค

น้ำเหนือเพิ่มขึ้น แต่ "เขื่อนเจ้าพระยา" ยังต่ำกว่าเกณฑ์เข้าสู่วันที่ 199

น้ำเหนือเพิ่มขึ้น แต่ เขื่อนเจ้าพระยา ยังต่ำกว่าเกณฑ์เข้าสู่วันที่ 199

สถานการณ์ "เขื่อนเจ้าพระยา" จังหวัดชัยนาท น้ำยังต่ำกว่ามาตรฐานกักเก็บ เข้าสู่วันที่ 199 แม้น้ำเหนือเพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำที่ เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคคกลางว่า ล่าสุดได้คงการระบายน้ำไว้ที่ 80 ลบ.ม./วิ (ลูกบาศเมตรต่อวินาที) เพื่อผลักดันน้ำเค็มปากแม่น้ำ รักษาระบบนิเวศลำน้ำ แต่ยังคงเน้นสงวนน้ำไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 


ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกทางตอนบนของประเทศ โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ ลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดวัดได้ 518 ลบ.ม./วิ 


ส่วนระดับน้ำเหนือเขื่อนเองก็เริ่มยกตัวขึ้น โดยล่าสุดวัดได้ 15.13 ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ยังต่ำกว่ามาตรฐานกักเก็บ16.50 ม.รทก.เข้าสู่วันที่ 199 (ล่าสุดที่ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์คือ28พ.ย.66) หรือเป็นเดือนที่ 7 ส่วนระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวต่อเนื่องอยู่ที่ 5.54 ม.รทก.


ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้เพิ่มการผันน้ำเข้าทุ่งทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการอุปโภคบริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวม 159 ลบ.ม./วิ โดยฝั่งตะวันออกผันน้ำผ่านคลองชัยนาทป่าสัก คลองช่องแค และคลองมหาราช รวม 107ลบ.ม./วิ ส่วนฝั่งตะวันตกผันน้ำผ่านคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย รวม 152 ลบ.ม./วิ


ข่าวแนะนำ