TNN ฝนตกแต่น้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัดฯ ยังน้อย

TNN

ภูมิภาค

ฝนตกแต่น้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัดฯ ยังน้อย

ฝนตกแต่น้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัดฯ ยังน้อย

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนหลักจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 30-40 เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเท่านั้น แต่คาดว่าช่วงปลายปี จะมีพายุ 2 ลูกช่วยเติมน้ำเข้าเขื่อนจนเต็มได้

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล หรือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำว่า หลังจากเข้าสู่ฤดูฝน ในพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ฝนที่ตกลงมาในตัวเมืองและรอบเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเท่านั้น ขณะที่บริเวณเขื่อนแม่งัด กลับมีฝนตกลงมาเพียง 5 มิลลมิเมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัด ตอนนี้ยังน้อยกว่าปีที่แล้ว ถึงร้อยละ 30-40 แต่คาดการณ์ว่า ปีนี้ไทยจะมีพายุเข้ามาประมาณ 2 ลูก ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดฯ หลังจากนี้ และจะทำให้ในช่วงปลายปีมีปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุด เต็มความจุ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ต้องติดตามปัจจัยสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ตอนนี้จึงยังคงนโยบายกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อการอุปโภค - บริโภค สองฝั่งแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน และช่วยเหลือเกษตรกรปลูกไม้ผล ในกรณีฝนทิ้งช่วง 

นายเฉลิมเกียรติ บอกว่า แม้ตอนนี้จะยังมีน้ำเข้าเขื่อนน้อย แต่ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมระบบการทำงานของอาคารระบายน้ำล้น พร้อมทดลองระบบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ และเตรียมรองรับการระบายน้ำในกรณีที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแม่งัดฯ มากกว่าคาดการณ์ และวางแนวทางรับมือฝนตกหนักตามแผนปฏิบัติการ 10 มาตรการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตรียมความพร้อม เครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากร 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง