TNN เขื่อนเจ้าพระยา ยังน่าห่วง! น้ำต่ำกว่าเกณฑ์เข้าเดือนที่ 6

TNN

ภูมิภาค

เขื่อนเจ้าพระยา ยังน่าห่วง! น้ำต่ำกว่าเกณฑ์เข้าเดือนที่ 6

เขื่อนเจ้าพระยา ยังน่าห่วง! น้ำต่ำกว่าเกณฑ์เข้าเดือนที่ 6

สถานการณ์ "เขื่อนเจ้าพระยา" จังหวัดชัยนาท น่าห่วง น้ำต่ำกว่าเกณฑ์เข้าเดือนที่ 6 ขอเกษตรกรงดการทำนาต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำที่ เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคคกลาง ล่าสุดได้ลดการระบายน้ำลงไปที่อัตรา 70ลบ.ม./วิ (ลูกบาศเมตรต่อวินาที) เพื่อผลักดันน้ำเค็มปากแม่น้ำ รักษาระบบนิเวศลำน้ำ แต่ยังคงเน้นสงวนน้ำไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือเริ่มมีปริมาณที่คงตัวต่อเนื่อง 


โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ ลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาวัดได้ 315ลบ.ม./วิ ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อ ล่าสุดวัดได้ 14.43ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานกักเก็บ16.50ม.รทก.เข้าสู่วันที่ 162 (ล่าสุดที่ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์คือ28พ.ย.66) หรือเข้าสู่เดือนที่6 และจากที่เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงท้ายเขื่อน ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนลดระดับลง 


ล่าสุดวัดได้ 5.41ม.รทก. ทำให้เห้นสันดอนทรายโผล่พ้นน้ำขึ้นมาอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้เน้นการผันน้ำเข้าทุ่งทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการอุปโภคบริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวม 180ลบ.ม./วิ โดยฝั่งตะวันออกผันน้ำผ่านคลองชัยนาทป่าสัก คลองช่องแค และคลองมหาราช รวม 80ลบ.ม./วิ ส่วนฝั่งตะวันตกผันน้ำผ่านคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย รวม 100ลบ.ม./วิ 


จากสถานการณ์น้ำล่าสุด ทางราชการจึงย้ำขอความร่วมมือเกษตรกร ขอให้งดการทำนาต่อเนื่อง ถ้าจะทำการเพาะปลูกขอให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ประชาชนทั่วไปขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะประเทศไทยยังจะต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้งไปอีกจนถึงเดือนมิถุนายน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง