TNN เชียงใหม่ เช้าวันนี้ฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤต คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกต่อเนื่องวันที่ 2

TNN

ภูมิภาค

เชียงใหม่ เช้าวันนี้ฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤต คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกต่อเนื่องวันที่ 2

เชียงใหม่ เช้าวันนี้ฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤต คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกต่อเนื่องวันที่ 2

เชียงใหม่ เช้าวันนี้ 16 มีนาคม 2567 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤต คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

จากการรายงาน เว็บไซต์ https://www.iqair.com รายงานคุณภาพอากาศของเมืองที่มีคุณภาพแย่ที่สุดในโลก US AQI จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด16 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 08.00 น. ขึ้นมาอยู่อันดับ 1 ของโลก มีค่า 216 - 221 - 224 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ข


ทั้งนี้ นับเป็นวันที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ครองแชมป์ต่อเนื่อง แต่พบว่าไฟป่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากที่จะเริ่มที่หลักร้อย อย่างเมื่อวานนี้ (15 มีนาคม 2567) เช้าพบจุดความร้อน 113 จุด ช่วงบ่าบพบจุดความร้อน 70 จุด รวม 183 จุด แต่เช้าวันนี้ลดฮวบ จากศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ 


ศูนย์บัญชาการฯ เชียงใหม่ ขอรายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 21 จุด พบใน 8 อำเภอ จาก 25 อำเภอ พื้นที่อำเภอหางดง 4 จุด อำเภอเชียงดาว 4 จุด อำเภอดอยเต่า 3 จุด อำภออมก๋อย 3 จุด อำเภอจอมทอง 3 จุด ,อำเภอพร้าว 2 จุด อำเภอแม่แจ่ม 1 จุด และอำเภอฮอด 1 จุด


เว็บไซต์ cmuccdc.org  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ตามจุดของตำบลต่างๆ ทั้ง  25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่  อัพเดทข้อมูลเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. จำนวน 93 จุด พบมีค่าฝุนละอองขนาดเล็กเกินจากค่ามาตรฐาน PM 2.5 จำนวน 90 จุด  มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 79 จุด 


ส่วน 5 อันดับที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มากที่สุด 


1.บ้านแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีค่า 467 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

2.บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีค่า 427 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

3.รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 424 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

4.บ้านหัวโท ม. 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 408 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

5.รพ.พร้าว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีค่า 331   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ภาพจาก ผู้สื่อข่าวจ.เชียงใหม่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง