TNN เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง เขต 3 คาดรู้ผลไม่เป็นทางการวันนี้ 22.00 น.

TNN

ภูมิภาค

เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง เขต 3 คาดรู้ผลไม่เป็นทางการวันนี้ 22.00 น.

เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง เขต 3 คาดรู้ผลไม่เป็นทางการวันนี้ 22.00 น.

เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง เขต 3 ประชาชนทยอยมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง คาดทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 22.00 น.

เริ่มแล้ว! เลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง เขต 3 ประชาชนทยอยมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง คาดทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 22.00 น.


บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 3 อำเภอแกลง-อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 สถานที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลเมืองแกลงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ (โรงเจ) เปิดหีบเลือกตั้งแล้ว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาก่อนเวลา เพื่อมารอใช้สิทธิตามเวลาที่กำหนด 

ทั้งนี้ หลังเปิดหีบแล้ว ก็ยังคงมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 

ขณะเดียวกัน นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง มาลงพื้นที่ดูแลด้วยตนเอง พร้อมระบุว่า วันนี้มีประชาชนมารอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ คาดว่าจะมีคนมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยขณะนี้ยังไม่พบปัญหาผิดปกติหรือการร้องเรียนใดๆ พร้อมขอเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17.00 น. ซึ่งได้มีการจัดหน่วยเลือกตั้งที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ โดยคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ก็จะมาตรวจความเรียบร้อยก่อนไปใช้สิทธิ์ที่อำเภอเขาชะเมาด้วย

สำหรับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 3 นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 17.00 น. 

ผู้ที่มาใช้ ต้องเตรียมหลักฐานในการแสดงตนคือ บัตรประชาชน (บัตรหมดอายุก็สามารถใช้ได้) หรือบัตรที่เป็นหลักฐานอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขบัตรประชาชน เช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง) หรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดผ่านแอพพลิเคชั่นของรัฐ เช่น THAI ID 

อย่างไรก็ตาม กกต. ได้ชี้แจงด้วยว่า หากผู้ไม่ไปใช้สิทธิจะเสียสิทธิ์อะไรบ้าง อาทิ สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสส. , สิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการสมัครรับเลือกเป็น สว. , สิทธิในการรับสมัครรับเลือกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน , ต้องห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง รวมถึงต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ภาพจาก TNN ONLINEข่าวแนะนำ