TNN online ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่พุ่ง! 3 อำเภอเตือนระดับสีแดง จุดความร้อนลามไม่หยุด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่พุ่ง! 3 อำเภอเตือนระดับสีแดง จุดความร้อนลามไม่หยุด

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่พุ่ง! 3 อำเภอเตือนระดับสีแดง จุดความร้อนลามไม่หยุด

ค่าฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่พุ่ง! 3 อำเภอเดือนมลพิษระดับสีแดงเริ่มกระทบสุขภาพ จุดความร้อนลามไม่หยุด

วันนี้ ( 13 ก.พ. 66)ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ ฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่  เริ่มขยับสูงขึ้นและเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ 3 อำเภอ คือ  ฮอด ,เชียงดาว และ แม่แจ่ม ที่ค่า ฝุ่นPM 2.5 อยู่ในระดับสีส้ม หรือเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพ จนถึงสีแดง  คือ มีผลกระทบกับสุขภาพ  โดยแอปพลิเคชั่น Air4Thai  รายงานค่า ฝุ่น PM 2.5 ใน ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว สูงกว่า   174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  , ตำบลหางดง อำเภอฮอด  131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจม 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่พุ่ง! 3 อำเภอเตือนระดับสีแดง จุดความร้อนลามไม่หยุด

ภาพจาก :  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  

ขณะที่สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ก็เริ่มได้รับผลกระทบ มีค่า ฝุ่นPM 2.5 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ  เช่น ตำบลช้างเผือก พบค่า ฝุ่นPM 2.5  สูงกว่า 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ตำบลศรีภูมิ 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนแอปพลิเคชั่น IQAir ที่ตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศเมืองสำคัญทั่วโลก ล่าสุดเมื่อเวลา 12.30 น. วันนี้ ( 13 กุมภาพันธ์ )  พบว่า AQI หรือ ค่าความเข้มข้นของคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ สูงกว่า 162 AQI   อยู่ในอันดับ 8 ของโลก   สาเหตุที่ทำให้ฝุ่นควันพิษพุ่งสูงเกินมาตรฐานหลายพื้นที่  เพราะยังพบการลักลอบเผาป่าหลายจุด 

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่พุ่ง! 3 อำเภอเตือนระดับสีแดง จุดความร้อนลามไม่หยุด

ภาพจาก :  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  

โดยศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจพบจุดความร้อน หรือ ฮอตสปอต  รอบเช้าวันนี้ ( 13 กุมภาพันธ์) มากกว่า 172 จุด กระจายอยู่ทั้งในเขตป่าอนุรักษ์ ของอำเภอฮอด 34 จุด , เชียงดาว 28 จุด ,จอมทอง 16 จุด , ดอยเต่า 15 จุด , พร้าว 14 จุด และ อมก๋อย 5 จุด  และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ของดอยเต่า 14 จุด , แม่แจ่ม 8 จุด , จอมทอง 6 จุด , สันกำแพง 6 จุด , เชียงดาว 6 จุด , อมก๋อย 4 จุด และฮอด 3 จุด รวมจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น  2,194 จุด 

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่พุ่ง! 3 อำเภอเตือนระดับสีแดง จุดความร้อนลามไม่หยุด

ภาพจาก :  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  

ทั้งนี้ นาย นิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 เร่งระดมเฮลิคอปเตอร์ ลำเลียงน้ำเข้าไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอฮอด  ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขาสูงชัน กำลังภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้  ทำให้ไฟป่าลุกลามต่อเนื่องมาหลายวันไม่สามารถควบคุมได้ เช่นเดียวกันอำเภออื่นๆที่ตรวจพบจุดความร้อน ก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระดมกำลังดับไฟป่า เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

ฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่พุ่ง! 3 อำเภอเตือนระดับสีแดง จุดความร้อนลามไม่หยุด

ภาพจาก :  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  


ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพจาก :  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง