TNN เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น

TNN

ภูมิภาค

เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น

เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น

เริ่มแล้ว เทศกาลแห่ง ความศรัทธา ประเพณีขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น

นางสาวพิมพกานท์ พิพิธนานันต์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี เชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมนมัสการรอยพระพุทธบาท 24 ชั่วโมง 15 วัน 15 คืน ในเทศกาลตรุษจีน และกราบรอยพระพุทธบาท ระหว่าง 22 มกราคม  - 5 กุมภาพันธ์  2566  ซึ่งในวันนี้เปิดให้ขึ้นเขาของ“เทศกาลเที่ยวงานวัดเขาวงพระจันทร์”พิชิต 3,790 ขั้น พิสูจน์ศรัทธาสักการะรอยพระพุทธบาท และหลวงพ่อพุทธโชค  ณ วัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยในวันแรกได้มีนักท่องเที่ เดินทางมาเที่ยวเพื่อขึ้นยอดเขาวงพระจันทร์กันเป็นจำนวนมาก โดยทางวัดได้ติดไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาขึ้นเขาได้ตลอดทั้งคือ พร้อมมีเจ้าหน้าที่อาสาสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว


สำหรับ“เขาวงพระจันทร์” นับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี  โดยมีทางบันไดขึ้นสู่ยอดเขารวม 3,790 ขั้น มีความเชื่อว่าหากใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาจะประสบความสุข สมหวังทุกประการ


ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะในช่วงการจัดงาน ซึ่งเป็นช่วงที่ทางวัดเขาวงพระจันทร์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเขาได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการประดับไฟสวยงาม รวมถึงมีร้านค้าไว้คอยให้บริการตลอดเส้นทาง


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น


เริ่มแล้ว! เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ พิชิต 3,790 ขั้น
ข่าวแนะนำ