TNN online ลำปาง ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มพุ่งขึ้น สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ลำปาง ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มพุ่งขึ้น สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

ลำปาง ค่าฝุ่น  PM 2.5 เริ่มพุ่งขึ้น สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

ลำปาง ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มพุ่งขึ้น สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

แม้หลายพื้นที่ใน จ.ลำปาง มีอากาศหนาวเย็นแต่ก็หนีไม่พ้น สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ลอยในอากาศ ทำให้ชาวบ้านในเขต อ.เมืองลำปาง และตามอำเภอรอบนอก มองเห็นฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ด้วยตาเปล่าในระยะ 1 – 2 กิโลเมตร โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ ใน อ.เมือง และ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ระหว่าง 22 – 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร โดยสูงสุดวัดได้ที่ ต.พระบาท อ.เมือง ซึ่งเป็นเขตตัวเมืองลำปาง 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ระดับสีเหลือง ส่วนพื้นที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ วัดได้ 23 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร และ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ วัดได้ 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร คุณภาพอากาศดี อยู่ในระดับสีฟ้า
สำหรับพื้นที่ จ.ลำปาง เป็นประจำทุกปี ในช่วงสภาพอากาศแห้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง มักจะเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐาน อันเนื่องจากการเผาในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ผ่า ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนที่หายใจในที่โล่งแจ้ง ดังนั้น ทางจังหวัดลำปาง จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือตามมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการห้าม ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี ซึ่งปีนี้ จังหวัดลำปาง กำหนดระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 76 วัน


____

#TNNEARTH #ฝุ่นพิษ #ค่าฝุ่นสูง #ปัญหามลพิษ #PM2.5 #ลำปาง

____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง