TNN online "ทหาร delivery" ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก

TNN ONLINE

ภูมิภาค

"ทหาร delivery" ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก

ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก

ทหารพราน หอบขนม ของขวัญ อุปกรณ์การเรียน ใส่รถจักรยานยนต์ ส่งความสุขให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน

ทหารพราน หอบขนม ของขวัญ อุปกรณ์การเรียน ใส่รถจักรยานยนต์ ส่งความสุขให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน


หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2106 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกำลังพล นำอุปกรณ์การเรียน ขนม และของขวัญ ใส่รถจักรยานยนต์วิบากของหน่วย นำไปมอบให้กับน้องๆที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน ซึ่งไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมในวันเด็กได้ ในพื้นที่ตำบลนากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 


ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


เด็กส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ตายาย ในหมู่บ้านและในสวนยางพารา ติดชายแดนไทย-ลาว ซึ่งห่างไกลและทุรกันดาร น้องๆและผู้ปกครองมีความดีใจที่ทหารเข้าไปในพื้นที่เพื่อมอบของขวัญให้ในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้


ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยสอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับการรักชาติ ศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อให้โอกาสและส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้คำขวัญ วันเด็ก ประจำปี 2566 " รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี " สนองนโยบายของกองทัพบกในการดูแลเด็กและเยาวชนพื้นที่แนวชายแดนให้มีความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 


ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 


ทหาร delivery ส่งความสุข! บุกแจกขนมให้น้องๆถึงบ้านในวันเด็ก ภาพจาก ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ

 
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง